Settestatsråd

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som settestatsråd for kunnskapsminister Tonje Brenna.

Oppnevningen gjelder ved behandlingen av klager som gjelder Akademiet vgs Fredrikstad AS og Akademiet vgs Heltberg Drammen AS, der Brenna på grunn av sin tidligere befatning med sakene er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.

Oppnevningen gjelder også ved behandlingen av klage som gjelder Akademiet vgs Møre AS og Garno AS, der Brenna på grunn av sin tidligere befatning med saker i samme sakskompleks av forsiktighetsgrunner fratrer.