Settestatsråd

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim som settestatsråd for klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Oppnevningen gjelder ved behandling av saker som gjelder utnevnelse, ansettelse og andre personalsaker knyttet til Andreas Gaarder, der Eide på grunn av sin relasjon til Gaarder er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.