Sier ja til boliger og fiskerihavn i Sandøy kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til bolig- og næringsområde i Sandøy kommune i Møre og Romsdal. - Vi har lyttet til kommunens ønske om å ha en fleksibel plan og har lagt vekt på ønsket om å legge til rette for boligutvikling i Steinshamn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunen ønsker både næringsutvikling, kontorlokaler og boliger på tre områder i Steinshamn. Departementet har nå godkjent to av disse områdene.

– Steinshamn er et populært område. Mange vil bo nær havnen. Jeg er glad for at deler av dette området nå kan brukes til leilighetsbygg, sier Sanner.

Kystverket har hatt innsigelse til arealplanen fordi kommunens prioriteringer kom i konflikt med den statlige fiskerihavnen i området.

– Det har vært viktig å ivareta fiskerihavnen i tillegg til kommunens ønske om videreutvikling av området. Jeg har lagt vekt på at løsningen ivaretar begge interessene på en god måte, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner delområde B og C i kommuneplanen som bolig-, kontor-, næringsområde. Delområde A skal fortsatt brukes som fiskerihavn.

– Partene har kommet til enighet om denne løsningen underveis. Kommunen får nå gode muligheter til å utvikle havnen som et godt lokalmiljø med både boliger og næringsvirksomhet, sier Sanner.

Departementet forutsetter at interessene til fiskerhavn og støy blir tatt hensyn til i forbindelse med eventuell utarbeidelse av reguleringsplan.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen