Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskning for god dyrevelferd

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

NIBIO skal forske på hvordan dyrevelferdsloven håndheves og anvendes i praksis for på beste mulig måte bidra til god dyrevelferd på norske gårder, oppdrettsanlegg og slakterier.

Dyrevelferd i landbruket er et av områdene nordmenn er mest opptatt av. Det viser en forbrukerundersøkelse gjennomført av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Velferden til dyrene er også høyt prioritert av norske bønder, og dyrevelferd er først og fremst bondens ansvar. Dyrevelferdslovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyrene. Det er Mattilsynet som forvalter og fører tilsyn med dyrevelferdsloven.

Om prosjektet ANIWEL

ANIWEL som er kommet i stand på initiativ fra Mattilsynet, skal pågå til 2019. Prosjektets mål er å kartlegge hvordan offentlige virkemidler kan utformes og anvendes slik at de effektivt bidrar til oppnåelse av dyrevelferdslovgivningens målsettinger. 

Forskerne skal se på hva slags regler som gjelder i dag og hvordan ting blir håndtert av Mattilsynet i praksis. Hva finnes av sanksjoner? Skal inspektørene være «dommere» eller «veiledere» - skal de fokusere på dialog og veiledning, eller skal de fokusere på å oppdage brudd og straffe?  

– God dyrevelferd er viktig for regjeringen, og dette forskningsprosjektet vil gi oss viktig kunnskap om hva som skal til for å sikre husdyras ve og vel, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

ANIWEL finansieres av Norges forskningsråd over Bionærprogrammet. Tildelingen er på åtte millioner kroner.  

Velferden til dyrene er høyt prioritert av norske bønder gjennom dyrevelferdsloven. Foto: Torbjørn Tandberg