Skoletime med Trondheim Katedralskole

Sted: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg deltar digitalt i skoletimen "Politikk og menneskerettigheter" i 3. klasse på Trondheim Katedralskole 14. januar kl. 13.15.

Tema er Norge i et sikkerhetsråd som opererer i en stadig mer bilateral verdensorden.