Jostein Solberg blir ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen

Jostein Solberg (47) er utnevnt som ny ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble bestemt i statsråd i dag. Solberg har vært departementskonstituert i stillingen siden 1. november i år.

Solberg startet sin karriere i Kvale & Co Advokatfirma som advokatfullmektig i 2001. Fra 2003 var han førstekonsulent i Statens medieforvaltning og fra 2004 dommerfullmektig i Fredrikstad tingrett. Fra 2005 var han ansatt i Konkurransetilsynet som rådgiver, seniorrådgiver og senere seksjonsleder. I 2009 ble Solberg fast advokat ved Advokatfirmaet Thommessen AS frem til han tiltrådte som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet i 2013.

Solberg er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo i 2000.

Om Sivilavdelingen:

Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet samt effektiv konflikthåndtering i sivile saker og straffesaker og har oppgaver som omfatter domstoler, rettshjelp og advokater, vergemål og internasjonalt rettslig samarbeid. Avdelingen har ansvar for statlige erstatningsordninger, herunder voldsoffererstatning. I tillegg har avdelingen ansvar for oppfølging av virksomheter som Domstoladministrasjonen, Riksadvokaten, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Statens sivilrettsforvaltning, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Spesialenheten for politisaker.