Songstad, Brekke og Moe fortsetter som politimestre

Politimestrene Songstad, Brekke og Moe blir politimestre i seks nye år i henholdsvis Vest, Innlandet og Trøndelag politidistrikt. Det ble bestemt i statsråd i dag da de ble åremålsutnevnt for nye perioder.

Vest politidistrikt

Politimester Kaare Kjølberg Songstad (55 år) har vært politimester i Vest politidistrikt siden 2016. Før det hadde han samme stilling i de tidligere politidistriktene Vest-Finnmark og Haugaland og Sunnhordaland. Songstad har også vært beredskapsdirektør i Politidirektoratet. 

Innlandet politidistrikt

Politimester Johan Brekke (62 år) har vært Innlandet politidistrikts politimester siden 2016. Før det var han politimester i de to tidligere politidistriktene Sogn og Fjordane og Søndre Buskerud. Brekke har også vært leder av Politihøgskolens opptaksnemd. 

Trøndelag politidistrikt

Politimester Nils Kristian Moe (57 år), har vært politimester i Trøndelag politidistrikt siden 2016. Han har også vært politimester i tidligere Sør-Trøndelag politidistrikt.

Moe har også jobberfaring utenom politiet: Han har jobbet som fungerende rådmann i Inderøy kommune, rådmann i Skaun kommune og administrasjonssjef i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Politimesterne Songstad, Brekke og Moe tiltrer stillingene fra det tidspunktet Politidirektoratet bestemmer.