Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på USAs toppmøte om demokrati

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

USA arrangerer et internasjonalt digitalt toppmøte om demokrati 9. og 10. desember. Styrking av demokratiet og menneskerettighetene, beskyttelse mot autoritær utvikling og kampen mot korrupsjon er blant temaene som blir diskutert.

President Joe Biden har invitert 110 land til det digitale toppmøtet om demokrati. Biden har vært tydelig på at han vil bidra til å styrke demokratiet både i USA og i resten av verden.

Med toppmøtet ønsker USA blant annet å etablere en agenda for demokratisk fornyelse og diskutere hvordan land sammen kan håndtere trusler mot demokratier. USA har også bedt deltakerlandene om å spille inn internasjonale og nasjonale forpliktelser som bidrar til å styrke demokratiet.

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt et innlegg på toppmøtet. Han innledet med å si at trusler mot demokratiet ofte kommer innenfra, fra valgte ledere som handler i strid med demokratiske prinsipper. For å motvirke denne utviklingen understreket Støre at det er viktig å verne om sivilsamfunnet og sikre trygg og inkluderende deltagelse. Støre viste også til at man ikke må undervurdere viktigheten av tillit mellom velgerne og de tillitsvalgte. Avslutningsvis understreket Støre at demokratiet er nødvendig for å sikre folkelig oppslutning om de store samfunnsendringene som det grønne skiftet kommer til å innebære.

Ved siden av toppmøtet blir det holdt en rekke sidearrangementer med representanter fra sivilsamfunnet og næringsliv. Utviklingsministeren deltar på to arrangement i tilknytning til toppmøtet om anti-korrupsjon og inkluderende deltagelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Toppmøtet skal etter planen følges opp med et fysisk toppmøte i Washington om ett år.