Statsminister Støres samtale med New Zealands statsminister

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Hvordan få flere ressurser til den globale pandemikoalisjonen ACT-A var hovedtemaet under telefonsamtalen mellom statsminister Jonas Gahr Støre og New Zealands statsminister Jacinda Ardern 21. februar. Havspørsmål og bekjempelse av voldelig ekstremisme på nett ble også drøftet.

– Vi hadde en veldig god samtale om hvor viktig det er å få Covid-19-pandemien under kontroll og at å investere i ACT-A er en investering i global helsesikkerhet til felles beste. Jeg takket for New Zealands bidrag til ressursmobiliseringen i 2021, og anmodet Ardern om å følge opp med ytterligere økonomisk bidrag og dele vaksiner via Covax, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Norge og New Zealand er begge store havnasjoner, og har felles interesse av å bidra til rene og produktive hav. Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, som ledes av Norge og Palau, er en koalisjon av 16 ambisiøse havland som går foran og viser vei for en bærekraftig havøkonomi.

– I samtalen med Ardern gjorde jeg rede for panelets forslag til løsninger og oppfølging. Jeg understreket at vi ønsker å få New Zealand engasjert i panelets handlingsplan og finne måter vi kan jobbe sammen på. Videre takket jeg for at New Zealand har støttet en resolusjon i FN om marin forsøpling som Norge har vært pådriver for.  

Støre og Ardern drøftet også måter å bekjempe og forebygge voldelige ytringer på nett og i sosiale medier. Norge har støttet Christchurch Call to Action (CCA) siden opprettelsen i 2019. CCA ble etablerte av statsminister Ardern og Frankrikes president Emmanuel Macron som følge av terrorangrepet i Christchurch samme år.