Statsministeren blir «ambassadør» for global bærekraftseilas

I løpet av 19 måneder skal Statsraad Lehmkuhl seile over 55 000 nautiske mil og besøke 36 havner over hele verden. Jordomseilingen har fått navnet One Ocean. Statsminister Støre har nå takket ja til å være ekspedisjonens goodwill-ambassadør.

- På sin verdensomspennende ekspedisjon setter Statsraad Lehmkuhl søkelyset på havets betydning for menneskeheten og havets rolle i å nå bærekraftsmålene. Hvis vi fortsett skal leve av havet, må vi ta bedre vare på det. Jeg er beæret over å tjene som ekspedisjonens goodwill-ambassadør, sier statsminister Støre.

Statsministeren etterfølger tidligere statsminister Erna Solberg i denne rollen.

Statsraad Lehmkuhl kastet loss fra Arendal i august, og skal fungere som både forskningsfartøy og opplæringsarena. Ved flere havneanløp har det vært arrangementer og har satt fokus på bærekraftig forvaltning av havet og styrket båndene mellom Norge og landet seilskipet besøker.  

Statsminister Støre har også overtatt som leder for det internasjonale Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet).

- Havpanelet består av kystnasjoner som vet at en bærekraftig havøkonomi må være basert på samarbeid, forskning og kunnskap. Vi jobber nå for at alle våre havområder skal forvaltes bærekraftig innen 2025, sier statsministeren.

Havpanelet består av stats- og regjeringssjefer fra 15 land og har siden opprettelsen i 2018 vært ledet av Norges statsminister sammen med presidenten i Palau.  

- One Ocean-ekspedisjonen har med seg både forskere og utstyr på seilasen som skal samle inn data og dele kunnskap, noe alle havnasjoner vil kunne dra nytte av. Ekspedisjonen er også en del av FNs havforskningstiår, sier Støre.