Statsministeren deltar på toppmøte om hav i Frankrike

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre og en rekke andre stats- og regjeringssjefer deltar på et toppmøte om hav i den franske havnebyen Brest.

Dagens toppmøte markerer avslutningen av den internasjonale havkonferansen One Ocean Summit som startet 9. februar.

Havets tilstand på dagsordenen

På agendaen for statsledere, representanter fra næringsliv og internasjonale organisasjoner står en felles global utfordring: Havets tilstand.

– Mitt budskap til de andre deltakerne er at det er avgjørende for vår felles fremtid at vi forvalter havet på en bærekraftig måte, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Formålet med toppmøtet er å øke det internasjonale samfunnets ambisjoner for en mer bærekraftig forvaltning av havet, og presentere konkrete løsninger. Havnæringer, beskyttelse av marine økosystem, klimaendringer, maritim forsøpling og grønn skipsfart er blant temaene som vil tas opp.

– Vi har levd av og med havet så lenge det har bodd folk i Norge. Havet er fortsatt en uerstattelig kilde til mat, velstand og arbeidsplasser, og det er en viktig transportåre. Vi har derfor et tungt ansvar for å etterlate oss et hav som er i minst like god stand som det vi fikk av dem som kom før oss, slik at også kommende generasjoner kan dra nytte av alt havet gir oss, sier statsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre har landet og går bortover flyplassen i Brest i Frankrike.
Statsminister Jonas Gahr Støre har landet og er på vei til One Ocean Summit-konferansen i Brest i Frankrike. Foto: Javad Parsa/NTB

Mindre plast i havet

Frankrikes president Emmanuel Macron leder toppmøtet, og Norge vil slutte seg til en rekke erklæringer Frankrike har tatt initiativ til.

Disse inkluderer en styrket innsats for bevaring og bruk av biologisk mangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon, stat-til-stat samarbeid om havdata (MOI), og styrket innsats for å redusere unødvendig plast og bedre resirkulering. 

Høy beskytter

FNs generalforsamling har besluttet at tiåret fra 2021 til 2030 skal være FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling og å heve kunnskapen om havene.

Støre blir i dag utnevnt til høy beskytter for Havtiårsalliansen og vil i Brest også møte UNESCOs generalsekretær Azoulay.

De to overordnede målene for tiåret er å utvikle forskningsbasert kunnskap og at havforskning og havdata bidrar til politikk som støtter bærekraftsmålene.

– Denne rollen er en god anledning til å profilere en kunnskapsbasert satsning på bærekraftig havforvaltning, hvor vi i Norge er og fortsatt skal være verdensledende, sier statsminister Støre.