Statsministeren deltok på Europarådets toppmøte på Island

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på Europarådets fjerde toppmøte i Reykjavik, tirsdag 16. mai. Under møtet bekreftet statsminister Støre og 45 andre europeiske ledere solidaritet med Ukraina. De diskuterte også konkrete tiltak for å sikre at Russland blir ansvarliggjort for landets krigsforbrytelser i Ukraina.

Under toppmøtet i Reykjavik undertegnet statsminister Jonas Gahr Støre en delavtale for å etablere et krigsskaderegister i Ukraina.
Under toppmøtet i Reykjavik undertegnet statsminister Jonas Gahr Støre en delavtale for å etablere et krigsskaderegister i Ukraina. Foto: Det islandske utenriksdepartementet

Toppmøtet er det første av sitt slag på nesten 20 år, og fant sted mot et bakteppe av krig i Europa. I flere europeiske land står demokrati, menneskerettigheter og rettsstaten i fare for å forvitre. Statsminister Jonas Gahr Støre og de andre stats- og regjeringssjefene diskuterte hvordan medlemslandene i Europarådet kan stå imot disse utfordringene.

– Våre felles verdier som demokrati, rettsstaten og menneskerettigheter er under press i dagens Europa. Vi kan ikke være passive i møte med denne utviklingen. Vi må fortsette å kjempe for å bevare våre demokratiske verdier, også under skiftende omstendigheter og i møte med nye utfordringer, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Sammen med de andre stats- og regjeringssjefene diskuterte statsminister Støre konkrete tiltak for å sikre at Russland blir ansvarliggjort for krigsforbrytelser i Ukraina.  De ble enige om å etablere et register for innmelding av skader forårsaket av krigen. Registeret er første skritt på veien til en erstatningsordning for krigsskader.

– Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar i fjor, har vi opplevd krig og krigsforbrytelser, ødeleggelser og drap i et omfang vi ikke har sett i Europa siden andre verdenskrig. Det er avgjørende å holde Russland ansvarlig for krigsforbrytelsene i Ukraina. Med dette registeret har vi tatt et viktig skritt videre, sier statsministeren.

Europarådet har lansert en egen handlingsplan for Ukraina. Denne skal støtte opp om Ukrainas vei mot EU-medlemskap gjennom blant annet reformer i justissektoren, ivaretagelse av minoriteters rettigheter og styrket kamp mot korrupsjon og hvitvasking. Norge støtter handlingsplanen.

– Russlands krig mot Ukraina er den alvorligste trusselen mot europeisk sikkerhet i dag. En russisk seier vil bety slutten for et Europa hvor vi ikke aksepterer at grenser endres med makt. Vi må bruke alle lovlige midler for å hindre at det skjer, sier Støre.

Europarådet ble dannet i kjølvannet av andre verdenskrig, og har som mål å fremme demokrati, rettsstaten og respekt for menneskerettighetene i Europa. Under møtet på Island bekreftet medlemslandene forpliktelsen til disse felles verdiene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte via videolink under Europarådets toppmøte i Reykjavik 16.-17. mai.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte via videolink under Europarådets toppmøte i Reykjavik 16.-17. mai. Foto: Det islandske utenriksdepartementet

Om Europarådet
Europarådet har som mål å fremme demokrati, rettstat og respekt for menneskerettighetene i Europa. Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Domstolen i Strasbourg er Europarådets fremste instrumenter i dette arbeidet.

Norge var et av ti land som grunnla Europarådet 5. mai 1949, med et ønske om å fremme dialog og fred. Europa hadde akkurat trådt ut av andre verdenskrig, og behovet for internasjonalt samarbeid var tydelig. I dag er Europarådet det fremste europeiske forumet for menneskerettigheter, demokrati og rettsstat, og spiller en viktig rolle for å sikre etterlevelsen av disse internasjonale forpliktelsene.

Alle europeiske land unntatt Russland, Hviterussland, Kosovo og Vatikanstaten er medlemmer. Europarådet suspenderte Russland dagen etter invasjonen av Ukraina i februar 2022, og Russland ble formelt ekskludert fra Europarådet 16. mars 2022.