Statsministeren deltok på nordisk-indisk toppmøte i København

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Indias statsminister Narendra Modi møtte statsministrene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige på nordisk-indisk toppmøte i København i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre hadde også et bilateralt møte med statsminister Narendra Modi og et bilateralt møte med Finlands statsminister Sanna Marin.

Gruppefoto med de nordiske statsministrene og Indias statsminister foran de respektive landenes flagg.
Indias statsminister Narendra Modi møtte statsministrene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige på nordisk-indisk toppmøte i København 4. mai 2022. Foto: Philip Meinser/Statsministeriet

– India er en fremvoksende makt og kommer til å bli en enda større økonomi. I dagens møte diskuterte vi samarbeid innen blant annet havforvaltning, klima og fornybar energi, og vi ble enige om å opprette en felles arbeidsgruppe om energi. Statsminister Modi etterspør aktivt norske tjenester, produkter og investeringer, og jeg ser et viktig marked for norsk næringsliv i India, sier Støre. 

– Fra norsk og nordisk side uttrykte vi sterk fordømmelse av Russlands krig mot Ukraina. Vi understreket at dette ikke bare er et europeisk anliggende. Krigen får også alvorlige globale konsekvenser som redusert mat- og energisikkerhet. De nordiske landene og India har ulike utgangspunkt og ulike tilnærminger. Det var derfor viktig å diskutere situasjonen grundig og jeg opplevde at min indiske kollega lyttet oppmerksomt og forsto hvorfor vi reagerer så sterkt på Russland fremferd i Ukraina, sier Støre.   

Bilateralt møte med Finland

Statsminister Støre drøftet også bilaterale saker og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa med Finlands statsminister Sanna Marin.

Sanna Marin og Jonas Gahr Støre diskuterer.
Statsminister Støre hadde bilateralt møte med Finlands statsminister Sanna Marin. Foto: Finnish Government

–  Jeg er glad for det gode og tette bilaterale samarbeidet med Finland. NATO-medlemskap er nå et svært aktuelt tema og det pågår grundige prosesser på finsk og svensk side for å forberede det som kan bli epokegjørende endringer for nordisk og europeisk sikkerhetspolitikk. Valgene er helt og holdent Finlands og Sveriges, men skulle de ønske å søke NATO-medlemskap, vil de ha Norges fulle støtte, sier statsminister Jonas Gahr Støre.