Statsministeren møtte presidenten for Det europeiske råd

– Covid-19 har tydeliggjort hvor viktig det europeiske samarbeidet er for Norge og hvor viktig EU er som internasjonal aktør, sa statsminister Erna Solberg etter dagens videomøte med presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel.

Digitalt møte mellom Solberg og Michel
Digitalt møte fra statsministerens kontor mellom Erna Solberg og Charles Michel. Foto: Eirin Larsen, SMK

EU er en sentral samarbeidspartner for Norge i utenriks- og sikkerhetspolitikken, og Norge er en del av det europeiske samarbeidet gjennom EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet og en rekke andre avtaler.

– Vi står sammen med EU og EUs medlemsland for å fremme felles verdier og multilaterale løsninger på globale utfordringer. Covid-19 har tydeliggjort hvor viktig det europeiske samarbeidet er for Norge og hvor viktig EU er som internasjonal aktør, sier statsministeren.

Samarbeidet med USA, demokrati, rettsprinsipper og Norges plass i FNs sikkerhetsråd var også tema i samtalen.

– Transatlantisk samarbeid er naturligvis av stor betydning for å ivareta norsk og europeisk sikkerhet. Jeg la vekt på at europeiske land må være prinsippfaste forsvarere av våre grunnleggende verdier, som demokrati og rettsstat, også her i Europa. Dette er problemstillinger som dessverre ikke har blitt mindre aktuelle den siste tiden.  
  
Norge tar plass i FNs sikkerhetsråd neste år. 

– Medlemskapet i rådet gir oss et godt utgangspunkt for å samarbeide enda tettere med EU og flere av EUs medlemsland om utenriks- og sikkerhetspolitikk, sa statsministeren.