Statsministerens innledning koronapressekonferanse 12. februar

Kjære alle sammen! Denne dagen har vi ventet på. Nå er tiden inne – vi fjerner nesten alle korona-tiltakene.

Avstand mellom oss er ikke lenger nødvendig.

Meteren blir borte.

Vi fjerner det generelle rådet om å holde avstand.

Meteren har hindret oss i å leve normalt sammen som mennesker, og har ikke minst vært vanskelig for alle som lever av at vi samler oss – enten det er på kino, bar, konferanse eller andre steder.

Nå kan vi omgås som før – i utelivet, på kulturarrangementer og i andre sosiale tilstelninger. Og på vei til og fra jobben: På bussen, toget og fergen.

Vi kan slutte med munnbind.

Jeg kaster den ikke, men putter den i innerlomma. Den kan være grei å ha i beredskap.

Ingen blir lenger påbudt å bruke munnbind. Men vi anbefaler munnbind for uvaksinerte og for andre sårbare grupper, hvis det er vanskelig å holde avstand.

Det samme gjelder hvis du har luftveissymptomer og besøker noen i risikogruppen. Da er det alltid klokt å tenkte gjennom om munnbind kan være greit å bruke.

Vi opphever også trafikklysmodellen på skolene. Det er en glede å si at tiden er inne for at barna kan leke fritt i skolegården igjen.

Men, vi har trafikklysene i bakhånd hvis det skulle bli nødvendig å bruke dem igjen.

Vi avvikler disse tiltakene nå, og det gjør vi fra klokka 10. Det kan vi gjøre fordi:

  • Omikron-viruset gir ikke så alvorlig sykdom som tidligere varianter av covid-19
  • Selv om smitten stiger, er andelen som havner på sykehus lav
  • Vi er godt beskyttet av vaksiner
  • Selv om det er høyt, og vi må følge med på det, er sykefraværet i stort håndterbart 

Konsekvensen av tiltakene er blitt mer negative enn konsekvensene av smitten. Og derfor fjerner vi nå nesten alle tiltakene.

Vi går nå langt i å behandle covid-19 som andre sykdommer. Men beholder to unntak i en overgangsperiode:

For det første: Vi anbefaler fortsatt at voksne som får luftveissymptomer, tar en test. Det er greit å avklare om du har covid. Du trenger ikke lenger teste deg, hvis du ikke har symptomer selv.

For det andre: Dersom testen er positiv, anbefaler vi at man holder seg hjemme i fire dager og er feberfri i ett døgn. Denne anbefalingen vurderes forløpende og forventes endret innen få uker.

Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for barnehagebarn og skoleelever.

De må bare være hjemme så lenge de er syke, og kan gå tilbake på skole og i barnehagen etter å ha vært feberfrie i 24 timer.

De trenger ikke å teste seg. Det tror jeg mange barn kommer til å bli glad for.

Så kjære alle sammen,

Dette er 12. februar 2022, og 12. mars 2020 framstår nå som en uvirkelig dag. Norge ble stengt ned. 

Det var nok ingen som forestilte seg at mange av tiltakene kom til å vare i nesten to år.

At det skulle være regler for hvor mange du kunne ha på besøk hjemme, at en regjering skulle stenge skolene og at du ikke kunne ta en øl ute med vennene dine, gå på fotballkamp, drive idrett og leve det vanlige livet.

Heldigvis visste vi ikke da hvor lenge dette skulle vare.

Nå blir hverdagen igjen mer normal. Men det betyr ikke at jeg kan erklære pandemien for avsluttet.

Vi er midt i en smittebølge. Det er høy smitte i samfunnet og den kan fortsatt øke. Smitten vil prege samfunnet enda en stund til.

Sykefraværet er håndterlig i stort, men kan bli kritisk høyt enkelte steder. 

Derfor er det et viktig budskap om at arbeidsgivere og arbeidstakere må følge med på dette ut ifra situasjonen på sin arbeidsplass.

Så mange som tre-fire millioner mennesker kan bli smittet i løpet av vinterbølgen. Det kan ramme helsetjenesten, sykehjem, skole, barnehager og andre viktige samfunnsfunksjoner.

Men den gjennomgangen regjeringen hadde tidligere denne uken av de kritiske samfunnsfunksjonene, tyder på at de fungerer og kan fungere på normal måte.

Men likevel er det forsvarlig å slippe opp. 

Viruset utgjør ikke lenger noen stor helsetrussel for de fleste av oss. 

Over 2,7 millioner av oss har tatt tredje vaksinedose. Det er veldig bra. Vi er godt beskyttet, og er ikke tjent med å skyve pandemien ut i tid. 

Så vil jeg understreke dette i dag.

Selv om det er forsvarlig å avvikle tiltak i dag, så vet jeg at noen er engstelige for at vi slipper opp for mye for fort. Det forstår jeg og det skal vi ha respekt for. 

Noen trenger også å holde avstand, og derfor gir vi også egne anbefalinger for de som har økt risiko for alvorlig sykdom, og de som lever tett på disse.

Vi andre, som nå slipper restriksjoner i livene våre, må ta hensyn. Den viktigste ressursen vi har da, er solidaritet og sunn fornuft.  

Det er langt tøffere å leve et begrenset liv når man må gjøre det alene enn når vi alle står i samme situasjon.

Så er det viktig for meg å understreke dette: Pandemien har hatt store konsekvenser for mange, som ikke er over selv om vi nå går over til en mer normal hverdag.

Noen har mistet sine kjære. De skal vi tenke på.

Andre har mistet jobben eller livsverket sitt.

Mange barn og unge har mistet verdifull læring på skolen eller i studier.

Og de har mistet verdifull fri tid i fritiden.

Pandemien har gjort mange syke med covid-19, og mange sliter fortsatt med ettervirkningene av sykdommen. Den har også gitt oss andre folkehelseutfordringer, som ikke har fått like stor oppmerksomhet. Men vi i regjeringen er veldig opptatt av dette, fordi folkehelse er fundamentet for all annen helse i samfunnet.

Flere har fått det tøft psykisk. Mange har mistet viktig tilknytning til fellesskap i frivillighet og idrett. Her er det særlig frafallet blant unge som uroer oss.

Vi vet at en del sliter med ettervirkninger etter covid-sykdom i lang tid. Dette ser vi kanskje tydeligere nå.

Og min sterke oppfordring er at vi sammen tar denne utfordringen på stort alvor.

Vi har stått gjennom pandemien sammen, og vi skal ut av den sammen.

Fellesskapet har stilt opp for dem som blir rammet, og vi skal fortsette å være der, for hverandre.

Pandemien har rammet oss ulikt, og mange som allerede hadde det vanskelig, har fått det tøffere. Vi skal se dem, og vi skal stille opp.

Samtidig må vi være forberedt på nye nedturer. Vi må ha beredskap; i sykehus, kommuner, på arbeidsplasser, skoler og i familier.

Det kan komme nye smittebølger. Viruset kan mutere igjen.  

Pandemien er uforutsigbar, det har vi sett før.

Derfor har vi utarbeidet en beredskapsplan med ulike nivåer som helseministeren vil si mer om.

Men i dag kan vi gå ut og være sammen uten å være redd for å komme hverandre for nære!

Det er en god følelse og en fin inngang til denne helgen.

Da gir jeg ordet til helse- og omsorgsministeren.