Statsministerens innledning på pressekonferansen om endringer i regjeringen

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen om endringer i regjeringen 18. desember 2019.

Sjekkes mot framføring

Jeg vil begynne med å takke av Kjell-Børge Freiberg som fikk avskjed i nåde av Kongen i statsråd i dag.

Kjell-Børge var først statssekretær i Olje- og energidepartementet i to år, og har vært olje- og energiminister siden august i fjor.

50 år etter at det norske oljeeventyret startet, har Kjell-Børge gjort en solid jobb for å videreutvikle Norges viktigste næring – som sysselsetter over 170 000 mennesker rundt om i hele landet vårt.

De siste årene har vi tatt viktige skritt for å gjøre den norske oljeutvinningen mer miljøvennlig. Produksjonen på det nye Johan Sverdrup-feltet startet i oktober i år. Siden dette feltet og 10 andre felt i nærområdet får kraft fra land, produserer vi nå olje med mindre utslipp enn før.

Vi har også sett god fremdrift i prosjektet med å fange og lagre CO2, som er viktig for å redusere utslippene.  

I Kjell-Børges tid som olje- og energiminister har vi skrevet et viktig nytt kapittel i historien om Norge som energinasjon: Vi har fått utbyggingsplanene for den første havvindparken i Norge. Hywind Tampen kan bli den største flytende havvindparken i verden når den starter opp.

Jeg vil takke Kjell-Børge for samarbeidet og for innsatsen han har gjort i regjering. Han skal fortsatt gjøre en innsats for regjeringen når han nå går tilbake til Stortinget.

Det er Sylvi som skal overta stafettpinnen etter Kjell-Børge. Hun går derfor av som eldre- og folkehelseminister.

Sylvi har vært en ambisiøs statsråd som har jobbet hardt for at eldrereformen Leve hele livet skal forbedre hverdagen til eldre. Reformen skal gi bedre tjenester til de eldre, som vi vet det vil bli mange flere av i årene fremover.

Hun har også gått i bresjen for å etablere et eldreombud som skal bidra til å fremme de eldres interesser, rettigheter og behov i samfunnet.

De eldre skal ikke bare leve – de skal leve godt. Sylvi har særlig løftet frem betydning av god mat til de eldre, og lagt til rette for at flere sykehjem kan få eget kjøkken.

Under Sylvis tid som eldre- og folkehelseminister har regjeringen lagt til rette for å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem.

Nå går Sylvi over til et helt nytt felt som blir veldig viktig i årene fremover for Norge. Vi skal utvikle olje- og gassnæringen videre, utvikle leverandørindustrien i denne sektoren og sikre utviklingen av mer fornybar energi. Vi skal også bruke all denne kompetansen også på andre områder framover. For å nevne noen av de temaene hun skal jobbe med.

Terje Søviknes har vært i regjeringen før, er godt kjent, og overtar nå som eldre- og folkehelseminister.

Terje har lang erfaring som ordfører i Os, og har jobbet for god eldreomsorg i den kommunen. Disse erfaringene vil være svært nyttige når han skal jobbe videre med dette feltet i regjeringen. Det å representere en mellomstor kommune i Norge, med forståelse for hvordan utfordringene med eldreomsorg ser ut for flertallet av norske kommuner er viktig. For å kunne trykke på de riktige knappene, som gjør at regjeringen i fellesskap med kommunene kan få til en god eldreomsorg for framtiden.

Han har et sterkt engasjement for eldreomsorg, og for at eldre skal ha et godt liv. Jeg husker ham veldig godt fra da han tok til orde for sydenturer for ensomme eldre, og som ledsager i et svømmebasseng på en slik tur for noen år siden. Dette vitner om engasjement for enkeltindividers livssituasjon.

Jeg vil ønske Terje velkommen tilbake i regjeringen. Jeg kjenner Terje som en hardt arbeidende og ambisiøs politiker, som er opptatt av å skape resultater. Jeg gleder meg til å samarbeide med han igjen.

Da er jeg klar for å ta spørsmål.