Pressemeldingar

Statsministerens program veke 21

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

Måndag 22. mai

Kl. 10.00: Statsminister Jonas Gahr Støre møter The Foreign Press Association (FPA). Adresse: Klingenberggata 5.

Pressekontaktar er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

Kl. 11.00: Statsministeren møter EU-landa sine ambassadørar i Noreg. Stad: Den svenske ambassaden.

Kl. 13.00: Statsministeren deltek på sentralstyremøte i Arbeidarpartiet på partikontoret på Youngstorget.

Pressekontakt er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no.

Onsdag 24. mai

Statsminister Jonas Gahr Støre er i Haugesund.

Kl. 10.30: Statsministeren opnar konferansen Floating Wind Days i Haugesund. Stad: Quality Hotel Maritim.

Kl. 12.15: Statsministeren besøkjer testsenteret for flytande havvindturbinar utanfor Haugesund. Pressa er invitert til å vere med på båtturen, som tek mellom to og tre timar. Påmelding til kommunikasjonssjef i Norwegian Offshore Wind Arne Vatnøy: arne.vatnoy@offshore-wind.no

Pressekontaktar er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91 19 13 13, e-post the@smk.dep.no.

Torsdag 25. mai

Kl. 12.00: Statsminister Jonas Gahr Støre er til stades i gravferda til Arne Strand i Frogner kirke.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

Veke 22

Torsdag 1. juni

Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på toppmøte i Det europeiske politiske fellesskapet (EPC) i Bulboaca i Moldova. EPC er eit forum for politisk dialog i Europa med 47 land, både i og utanfor EU. Tema for møtet er krigen i Ukraina, og verknaden krigen har for nabolanda og resten av Europa. Fristen for akkreditering er gått ut: www.accreditation.epcsummit2023.md

Pressekontaktar er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.