Statsministerens program veke 39 og 40

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

Måndag 26. september
Statsminister Jonas Gahr Støre besøkjer Agder. Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

Pressekontaktar er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Helene Megaard, telefon 98 83 62 99, e-post hem@smk.dep.no.

Veke 40
Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på det fyrste møtet i «The European Political Community» i Praha. Hit kjem regjeringssjefar frå ei rekke europeiske land, både i og utanfor EU, for å diskutere utfordringane Europa møter som følgje av krigen i Ukraina.

Media må akkreditere seg via denne lenka seinast tysdag 27.september.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.