Statsråd Asheim besøker Gjellestadskipet

Sted:

Forsknings- og høyere utdanningsministeren besøker Halden og skal se på utgravingen av Gjellestadskipet.