Statssekretær Anne Karin Olli besøker USA

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Anne Karin Olli besøker USA for å delta i FNs permanente forum for urfolkssaker.

Program

9.-10. mai i New York

Statssekretæren følger programmet for FNs permanente forum for urfolkssaker i plenum. Hun er til stede ved åpningen 9. mai, og 10. mai deltar hun diskusjoner om implementeringen av urfolkserklæringen.

Se arbeidsprogrammet (engelsk tekst ) (pdf)

I tillegg deltar statssekretær Olli på bilaterale møter og sidearrangementer blant annet med representanter fra Australia og Canada. Sametingspresident Aili Keskitalo vil også delta på disse møtene.

10. mai er det mottakelse med kulturelt program med den samiske rapartisten SlinCraze.

Les om FNs permanente forum for urfolkssaker.

11. mai i Washington

Omvisning på National Museum of the American Indian.

Møte med National Congress of American Indians’ Policy Research Center.

Møte med representant for Bureau of Indian Affairs i det amerikanske innenriksdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00