Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

FNs permanente forum for urfolkssaker

FNs permanente forum for urfolkssaker er et rådgivende organ for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Forumet skal råd og anbefalinger i saker som angår verdens urfolk innenfor økonomisk og sosial utvikling, kultur, utdanning, helse og menneskerettigheter. Norge har vært aktivt med i arbeidet for å etablere urfolksforumet.

Den første sesjonen til forumet ble holdt i mai 2002, og det har vært arrangert årlige sesjoner siden. Regjeringen støtter aktivt arbeidet i Permanent forum for urfolkssaker.