FNs permanente forum for urfolkssaker

FNs permanente forum for urfolkssaker er et rådgivende organ for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Forumet skal råd og anbefalinger i saker som angår verdens urfolk innenfor økonomisk og sosial utvikling, kultur, utdanning, helse og menneskerettigheter. Norge har vært aktivt med i arbeidet for å etablere urfolksforumet.

Den første sesjonen til forumet ble holdt i mai 2002, og det har vært arrangert årlige sesjoner siden. Regjeringen støtter aktivt arbeidet i Permanent forum for urfolkssaker.