Fremgang i forhandlingene om elektronisk handel i WTO

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om elektronisk handel er ennå ikke i mål, men har gitt resultater. Status ved utgangen av 2021 er enighet om flere tema, inkludert tema som vil bidra til økt forbrukertillit eller som vil få positiv betydning for bedrifter som driver digitalisert handel.

Dagens regelverk i Verdens handelsorganisasjon (WTO) har i liten grad blitt oppdatert i tråd med den økende digitaliseringen av samfunnet, og det er derfor behov for nytt regelverk. Det er 86 WTO-medlemmer som deltar i forhandlingene, som til sammen omfatter over 90 prosent av verdens handel. Både utviklingsland og industriland er representert.

De tre landene som tilrettelegger forhandlingene - Australia, Japan og Singapore – har i i en felles ministeruttalelse orientert om status i forhandlingene om elektronisk handel. Medlemmene er så langt blitt enige om artikler om elektronisk signatur, åpen internettilgang, åpenhet, papirløse prosedyrer, elektronisk kontrakt, åpne myndighetsdata, forbrukervern og spam.

I uttalelsen pekes det på at fremgangen så langt vil kunne bidra til økt forbrukertillit og vil være positiv for bedrifter som driver digitalisert handel. Ministeruttalelsen ble lagt frem den 14. desember 2021 (les uttalelsen - WTO Joint Statement Initiative on E-commerce). Uttalelsen skulle opprinnelig vedtas i forbindelse med WTOs 12. ministerkonferanse i Genève 29. november – 3. desember 2021 (MC12), som ble utsatt som følge av pandemien.

Organisering av forhandlingene

Forhandlingene om e-handel er et såkalt fellesinitiativ der en gruppe land har gått sammen om å forhandle på tema som har felles interesse for dem. Det er åpent for alle WTO-medlemmer å delta i fellesinitiativet, og målet er at flere land tiltrer etter hvert.

Forhandlingene baserer seg på tekstforslag fra medlemmene og har siden pandemien brøt ut vært gjennomført i virtuelle formater. Det har blitt holdt nesten månedlige plenumsmøter siden oppstart av forhandlingene i 2019, sist i november 2021. I tillegg pågår det arbeid i mindre grupper der man diskuterer konkrete artikler.

Videre arbeid

Dette er en forhandlingsprosess som berører mange norske departementers politikkområder. Utenriksdepartementet har hovedansvaret for forhandlingene.

Det gjenstår mer arbeid før medlemmene kan bli enige om et fullstendig regelverk, blant annet om artikler om toll på elektroniske overføringer, dataflyt, datalokalisering, kildekode, elektroniske transaksjoner, nett- og informasjonssikkerhet, elektronisk faktura og markedsadgang. Tilretteleggerne slår fast i sin uttalelse at de vil arbeide for enighet om flesteparten av forhandlingstema innen utgangen av 2022.