Steffen Sutorius utnevnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Steffen Sutorius er i dag utnevnt i statsråd til direktør i Digitaliseringsdirektoratet for seks nye år. Sutorius har ledet direktoratet fra starten i januar 2020, og har også ledet forløperen Difi fra 2016.Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens fremste verktøy for samordnet og effektiv digitalisering av offentlig forvaltning. Direktoratet har over 350 ansatte fordelt på tre lokasjoner – Leikanger, Brønnøysund og Oslo.

Steffen Sutorius er 52 år gammel og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Før han kom til Difi ledet han blant annet konseptvalg og forretningsplaner i konsulentavdelingen i Metier og hadde ledende stillinger i Statens Pensjonskasse.

Sutorius har ledet Digitaliseringsdirektoratet gjennom en prosess der det ble gjennomført større organisatoriske endringer i forbindelse med at Altinn ble en del av direktoratet og deler av det gamle Difi ble overført til DFØ.

Under Sutorius’ ledelse har direktoratet utviklet og forvalter nå en kraftig portefølje av felles IT-løsninger som benyttes av flere hundre statlige og kommunale virksomheter til leveranse av mange tusen digitale tjenester til innbyggere og næringsliv