Pressemeldinger

Sterk skattevekst for kommunesektoren

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye tall viser at kommunene har hatt en skattevekst på rundt 9,2 milliarder kroner, bare siden i fjor høst. – Dette er gledelige tall for alle kommuner og fylkeskommuner. Skatteutjevningen i inntektssystemet bidrar til at alle tar del i merskatteveksten, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Statistisk sentralbyrå publiserte i dag regnskapstall for kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt, formue og naturressursskatt i 2021. Denne skatten utgjør over halvparten av kommunenes frie inntekter.

– Kommunene disponerer midlene fritt og har dermed mulighet til å styrke den økonomiske balansen og gjennomføre tiltak i kommunen. Det er viktig å ta høyde for at store deler av den samlede merskatteveksten i 2021 ikke gir et varig høyere inntektsnivå, sier Gram.

Erfaringsmessig vil merskattevekst mot slutten av året bidra til å bedre kommunesektorens økonomiske balanse gjennom godt netto driftsresultat.

I statsbudsjettet 2022 anslo regjeringen en skatteinngang fra skatt på inntekt, formue og naturressursskatt på 227,2 milliarder kroner. De ferske tallene fra SSB viser at skatteinngangen i 2021 ble rundt 236,4 milliarder kroner.

Av merskatteveksten på rundt 9,2 milliarder kroner, er veksten på 7,55 milliarder kroner for kommunene og veksten på 1,65 milliarder kroner for fylkeskommunene. Samlet blir merskatteveksten i 2021 på hele 18,2 milliarder kroner hvis vi sammenlikner med anslag året før i statsbudsjettet 2021.

Merskatteveksten i 2021 har trolig sammenheng med en bedre utvikling i arbeidsmarkedet i fjor høst enn ventet, samt tilpasninger til et høyere nivå på skatt på utbytte fra 2022.

 

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00