Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stor nedgang i antall bostedsløse

En ny kartlegging viser stor nedgang i antall bostedsløse i Norge. Nedgangen er særlig stor blant barn. – Dette er svært gode nyheter. En trygg bolig er avgjørende for oss alle, og det er gledelig at flere får et trygt sted å bo, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I dag presenteres den sjette kartleggingen av bostedsløse i Norge som ble gjennomført i 2016 av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tallene viser at 3.909 personer var uten et fast sted å bo i desember 2016. Det er det laveste antallet noensinne i en offentlig oversikt over bostedsløse.

I de tidligere kartleggingene har antallet variert mellom 5.000 og 6.000 personer. Dette er den sjette kartleggingen på 21 år.

– En trygg bolig er en av grunnpilarene i livet. Det er viktig å ha et trygt sted å bo for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er en ramme for sosialt liv uansett alder, men ekstra viktig er det for barn og unge, sier Sanner.

Målrettet innsatsen for vanskeligstilte

I 2014 lanserte regjeringen en nasjonal strategi for det boligsosiale arbeidet, Bolig for velferd. Strategien løper frem til 2020.

– Regjeringen ønsker å tette hullene i det sosiale sikkerhetsnettet. Vi har forbedret og målrettet de økonomiske virkemidlene og gjort en særlig innsats for å motvirke fattigdom blant barn. Det er gledelig å se at tiltak gir resultat, sier Sanner.

Bolig for velferd har klare mål for å bedre situasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet. Alle skal ha et godt sted å bo, og personer med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet. Innsatsen overfor barn og unge som ikke bor bra, er prioritert i strategien.

Færre bostedsløse barn

De nye tallene viser en særlig stor nedgang blant barn. I 2012 ble 679 barn registrert som bostedsløse sammen med sine foreldre. I 2016 er dette antallet 229 personer. 

– Jeg gleder meg spesielt over at situasjonen for barnefamiliene er blitt så mye bedre, men fremdeles mangler over 200 barn et fast sted å bo. Det er for mange. Jobben er ikke ferdig, men vi er på rett vei, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

NIBR mener de gode resultatene kan forklares med en langvarig innsats innenfor det boligsosiale feltet. De viser til Husbankens boligsosiale program og kommunesatsing.

– Jeg vil gi honnør til alle dyktige medarbeidere i kommune-Norge, Husbanken, frivillige organisasjoner og andre som bidrar til at flere får en trygg bolig. Innsatsen hjelper og vi må jobbe videre for å skape et samfunn med muligheter for alle, sier Sanner.

Resultatene fra kartleggingen offentliggjøres på konferansen Bolig er IKKE velferd - alene. Med RIKTIG hjelp kan alle bo, som arrangeres 6. juni av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Les mer om undersøkelsen på nettsidene til NIBR.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen