Stor satsing på grønn industri i Nordland

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i dag Mo Industripark, Freyr, Alcoa og Gen2 Energy i Mo i Rana og Mosjøen i Nordland. Bedriftene har orientert om deres arbeid med grønn industriutvikling.

– Helgeland posisjonerer seg som en verdifull energiregion i Norge. Nord-Norge vil spille en viktig rolle knyttet til de store oppgavene for utvikling av grønn industri dette tiåret. God tilgang på fornybar energi gir et unikt utgangspunkt for utvikling av nye, grønne industrielle satsinger, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Verden etterspør i stadig større grad produkter med lavt klimaavtrykk. Norske industrimiljøer sitter på kompetanse som er avgjørende i omstillingen til lav- og nullutslippsløsninger.

– Vi skal legge til rette for etableringen av nye, grønne eksportindustrier i Norge, som karbonfangst og -lagring, batteriproduksjon, hydrogen og ammoniakk, samtidig som vi bidrar til å kutte utslipp i eksisterende industri, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsministeren besøker Mo industripark
Statsministeren besøker Mo industripark. Foto: Kaja Schill Godager/Statsministerens kontor

Tungt kompetansenettverk av grønn industri i Helgeland

Mo Industripark har et unikt industrielt økosystem der bedriftene utnytter hverandres material- og energistrømmer. Parken er langt fremme i energigjenvinning og sirkulærøkonomi. Målet er kort og godt å bli en grønn industripark i verdensklasse.  Her jobbes det også med å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk. Målet med en "Hydrogen Hub Mo" er å erstatte fossil energi med hydrogen basert på elektrolyse og produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål.

Etablerer ny stor batterifabrikk i Mo

Freyr er i gang med å bygge opp en pilotfabrikk i Mo Industripark. De har planer om flere "gigafabrikker" som til sammen kan gi om lag 1500 ansatte. Mange av disse vil være ingeniører.  

– Grønn industri krever tilgang på kompetanse, og norsk industri trenger flere fagfolk. Regjeringen har signalisert et kraftfullt løft for yrkesfagene og vi vil styrke høyere yrkesfaglig utdanning. Jeg er opptatt av at vi skal løfte det regionale utdanningstilbudet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Mosjøen kan bli verdensledende på hydrogensatsing

Bedriften Gen2 Energy satser stort på å produsere, selge og distribuere grønt hydrogen i stor skala. De har planer om storskala-produksjon i Mosjøen og håper på produksjonsstart i 2024.  Hydrogen er en energibærer som har betydelig potensial for å redusere klimautslippene for en rekke sektorer i samfunnet.

– Regjeringen har store ambisjoner for utvikling av markedet for hydrogen. Vi vil bidra til å bygge opp sammenhengende verdikjeder innenfor hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Alcoa

Alcoa Mosjøen er et aluminiumsverk som har store ambisjoner i det grønne skiftet. De har satt mål om å bli netto utslippsfrie innen 2050. Alcoa og Gen2 Energy har også inngått en intensjonsavtale. De ønsker å utrede potensialet for utvikling av løsninger innen logistikk, nettutnyttelse og kraft, bruk av hydrogen og oksygen som innsatsfaktorer og utviklingen av et større marked for bruk av grønt hydrogen.