Stortingsvedtak utløser en rekke økonomiske virkemidler

I kommunereformen er det fattet vedtak om sammenslåing av 119 kommuner til 47 nye kommuner. Fra 2020 har vi derfor 356 kommuner i Norge. Kommunene får dekket engangskostnader og reformstøtte. I tillegg får alle nye kommuner med mer enn om lag 8000 innbyggere etter sammenslåingen et regionsentertilskudd.

Torsdag 8. juni behandlet Stortinget proposisjonene om endringer i kommunestrukturen, oppgaver til kommunene, og ny inndeling av fylkeskommunene. Stortinget fattet vedtak i all hovedsak slik det ble foreslått i proposisjonene.

Alle sammenslåtte kommuner får engangstilskudd og reformstøtte

I Stortinget ble det fattet vedtak om sammenslåing av 111 kommuner til 43 nye kommuner. Til sammen i kommunereformen er det da fattet vedtak om sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. Dette gir 354 kommuner fra 1.1.2020.

Alle kommuner som nå slår seg sammen, omfattes av de økonomiske virkemidlene i kommunereformen. Kommunene får dekket engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell og den nye kommunen vil motta reformstøtte. Totalt blir det utbetalt 1 453,1 millioner kroner til dekning av engangskostnader. De nye kommunene vil totalt få 840,1 millioner kroner i reformstøtte.

100 millioner i regionsentertilskudd i 2017

Kommuner som slår seg sammen, og oppfyller kriteriene i tilskuddet, vil også motta det nye regionsentertilskuddet allerede fra 2017.

For 2017 utbetales halvårseffekten av regionsentertilskuddet, som utgjør 100 millioner kroner.  Tilskuddet går til alle nye kommuner som får mer enn om lag 8 000 innbyggere etter sammenslåingen. Kommuner som mottar storbytilskudd får ikke regionsentertilskudd. 

Regionsentertilskuddet fordeles til de nye kommunene, og tildeles med én sats per sammenslåing og én sats per innbygger. I 2017 utbetales tilskuddet til den enkelte kommune i sammenslåingen, men midlene bør brukes til fellestiltak for den nye, sammenslåtte kommunen.

Kommuner som slår seg sammen og som tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget i inntektssystemet fra 2016 til 2017, vil bli kompensert for dette gjennom en egen overgangsordning fram til sammenslåingen trer i kraft.

Kommuner som er vedtatt slått sammen i kommunereformen.

Ny kommuneRegion-senter-tilskudd 2017Engangs-kostnaderReform-støtte
  (mill. kr) (mill. kr) (mill. kr)
Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg, Trøgstad 3,0 56,4 25,6
Rygge, Moss 3,2 25,6 25,6
Rømskog, Aurskog-Høland 2,1 20,5 20,5
Oppegård, Ski 3,5 30,8 30,8
Røyken, Asker, Hurum 4,6 41,0 30,8
Skedsmo, Fet, Sørum 4,3 41,0 30,8
Svelvik, Drammen, Nedre Eiker 4,9 41,0 30,8
Hof, Holmestrand, Sande 2,4 35,9 20,1
Larvik, Lardal 3,1 25,0 25,6
Sandefjord, Andebu, Stokke 3,7 40,0 30,8
Tjøme, Nøtterøy 2,5 25,0 20,5
Tønsberg, Re 3,3 30,8 30,8
Bø, Sauherad 1,9 20,5 5,1
Audnedal, Lyngdal 1,9 20,5 5,1
Mandal, Marnardal, Lindesnes 2,3 35,9 20,5
Sandnes, Forsand 4,1 30,8 30,8
Fjell, Sund, Øygarden 2,8 35,9 25,6
Os, Fusa 2,4 25,6 20,5
Radøy, Lindås, Meland 2,5 35,9 20,5
Odda, Ullensvang, Jondal 2,0 30,8 5,1
Voss, Granvin 2,1 20,5 20,5
Førde, Jølster, Gaular, Naustdal 2,3 46,1 20,5
Volda, Hornindal 1,9 20,5 5,1
Flora, Vågsøy 2,2 20,5 20,5
Sogndal, Balestrand, Leikanger 2,0 30,8 5,1
Eid, Selje 1,9 20,5 5,1
Fræna, Eide 2,0 20,5 5,1
Molde, Midsund, Nesset 2,6 35,9 25,6
Ålesund, Sandøy, Skodje, Ørskog, Haram 3,7 61,5 30,8
Orkdal, Agdenes, Snillfjord (deles), Meldal 2,2 35,3 20,5
Rissa, Leksvik 1,9 20,0 5,1
Ørland, Bjugn 1,9 20,5 5,1
Namsos, Namdalseid, Fosnes 2,1 30,8 20,5
Steinkjer, Verran 2,4 25,6 20,5
Vikna, Nærøy, Leka, Bindal 2,0 41,0 5,1
Narvik, Ballangen, del av Tysfjord 2,3 30,4 20,5
Lenvik, Tranøy, Berg, Torsken 2,1 41,0 20,5
Hammerfest, Kvalsund 2,0 20,5 5,1
Kristiansand*, Søgne, Songdalen 0 46,1 30,8
Stavanger**, Rennesøy, Finnøy 0 46,1 30,8
Hemne, Halsa, Snillfjord (deles) 0 23,2 5,1
Norddal, Stordal 0 20,5 5,1
Hitra, Snillfjord (deles) 0 13,3 5,1
Roan, Åfjord 0 20,5 5,1
Trondheim**, Klæbu 0 35,9 30,8
Hamarøy, del av Tysfjord 0 15,7 5,1
Tjeldsund, Skånland 0 20,5 5,1
Sum 100,0 1432,6 840,1

* Kristiansand mottar storbytilskudd fra og med 2018.
** Stavanger og Trondheim mottar storbytilskudd.

KommuneOvergangsordning 2017. Kompensasjon for endringer i gradert basistilskudd og småkommunetillegget fra 2016 til 2017.
  (1000 kr)
0104 Moss 5 559
0121 Rømskog 306
0122 Trøgstad 3 806
0123 Spydeberg 4 905
0124 Askim 5 434
0125 Eidsberg 4 879
0136 Rygge 4 204
0138 Hobøl 4 244
0213 Ski 5 301
0217 Oppegård 5 494
0220 Asker 5 395
0221 Aurskog-Høland 1 448
0226 Sørum 4 826
0227 Fet 4 753
0231 Skedsmo 5 581
0602 Drammen 5 596
0625 Nedre Eiker 5 380
0627 Røyken 5 034
0628 Hurum 4 081
0702 Holmestrand 5 203
0704 Tønsberg 5 416
0709 Larvik 5 039
0711 Svelvik 457
0713 Sande 2 992
0714 Hof 218
0716 Re 3 440
0722 Nøtterøy 5 301
0723 Tjøme 3 422
0728 Lardal 170
0821 Bø 2 926
0822 Sauherad 297
1001 Kristiansand 5 360
1002 Mandal 4 981
1017 Songdalen 4 119
1018 Søgne 4 990
1021 Marnardal 159
1027 Audnedal 121
1029 Lindesnes 343
1032 Lyngdal 4 145
1102 Sandnes 5 433
1103 Stavanger 5 604
1129 Forsand 819
1141 Finnøy 222
1142 Rennesøy 337
1227 Jondal 0
1228 Odda 480
1231 Ullensvang 0
1234 Granvin 404
1235 Voss 4 125
1241 Fusa 194
1243 Os 4 780
1245 Sund 3 666
1246 Fjell 3 793
1256 Meland 548
1259 Øygarden 2 869
1260 Radøy 2 284
1263 Lindås 1 082
1401 Flora 4 211
1418 Balestrand 0
1419 Leikanger 4 382
1420 Sogndal 2 633
1430 Gaular 3 542
1431 Jølster 208
1432 Førde 4 772
1433 Naustdal 4 585
1439 Vågsøy 3 366
1441 Selje 0
1443 Eid 3 127
1444 Hornindal 83
1502 Molde 4 771
1504 Ålesund 5 309
1519 Volda 624
1523 Ørskog 160
1524 Norddal 0
1526 Stordal 69
1529 Skodje 319
1534 Haram 1 896
1543 Nesset 0
1545 Midsund 258
1546 Sandøy 0
1548 Fræna 672
1551 Eide 239
1571 Halsa 0
1601 Trondheim 5 544
1612 Hemne 1 119
1613 Snillfjord 0
1617 Hitra 0
1621 Ørland 3 794
1622 Agdenes 0
1624 Rissa 457
1627 Bjugn 2 551
1630 Åfjord 0
1632 Roan 0
1636 Meldal 274
1638 Orkdal 4 657
1662 Klæbu 3 417
1702 Steinkjer 4 336
1703 Namsos 2 383
1718 Leksvik 242
1724 Verran 175
1725 Namdalseid 0
1748 Fosnes 0
1750 Vikna 2 944
1751 Nærøy 316
1755 Leka 0
1805 Narvik 2 122
1811 Bindal 0
1849 Hamarøy 0
1850 Tysfjord 0
1852 Tjeldsund 0
1854 Ballangen 0
1913 Skånland 291
1927 Tranøy 0
1928 Torsken 0
1929 Berg 0
1931 Lenvik 802
2004 Hammerfest 5 156
2017 Kvalsund 0
Sum overgangsordning 2017 267 771

Nye fylkeskommuner får dekket engangskostnader

I Stortinget ble det også fattet vedtak om sammenslåing av følgende fylkeskommuner:

- Akershus, Østfold og Buskerud
- Vestfold og Telemark
- Aust- og Vest-Agder
- Hordaland og Sogn og Fjordane
- Hedmark og Oppland
- Finnmark og Troms

Det er tidligere fattet vedtak om sammenslåing av Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. Det ble også bestemt at det skal settes ned et ekspertutvalg for å se på overføring av nye oppgaver til fylkeskommune.

Fylkeskommuner som nå er vedtatt slått sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert modell. Totalt blir det utbetalt 225 millioner kroner som skal dekke engangskostnader ved fylkessammenslåinger.

Flertall for nye oppgaver til kommunene

Stortinget behandlet også forslag om nye oppgaver til kommunene. Flertallet sluttet seg til regjeringens forslag om å overføre vigselsmyndigheten som i dag ligger hos domstolen og ansvaret for tilskudd til boligetablering og boligtilpasning. Det var også flertall for at store kommuner kan overta ansvaret for kollektivtransport etter søknad og på bestemte vilkår.