Støtte til infrastruktur i nye kommuner

– Over hundre kommuner skal bygge ny kommune, og det er mye som skal på plass. Vi gir nå sammenslåtte kommuner mulighet for ekstra tilskudd for å knytte den nye kommunen bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Alle kommuner som slås sammen i kommunereformen har nå mulighet til å søke om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak.

I regjeringens proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur foreslås det at 118 kommuner blir slått sammen til 46 nye kommuner innen 2020.

– Mange kommuner skal nå bygge opp en ny kommune sammen, til det beste for innbyggerne. Små tiltak kan utgjøre en forskjell, som nye gang- og sykkelveier eller digitalisering av kommunale tjenester, sier Jan Tore Sanner.

Sanner viser til at ordningen med infrastrukturstøtte er resultat av et godt budsjettsamarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre i Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om tilskuddet, som er en del av kommunereformen. Søknadsfrist er 1. juni 2017.

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 at det skulle opprettes en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som slår seg sammen. Ordningen er styrket i 2017. Det er i år satt av totalt 150 millioner kroner til infrastrukturtiltak.

Det kan søkes om støtte til etablering eller forbedring av veier og digitaliseringstiltak.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen