Støtte til kvenske språk- og kulturprosjekter

- Språk er en viktig del av identiteten vår. For at kvensk språk skal bli et levende språk, er det spesielt viktig å støtte tiltak for barn og unge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen gir totalt 2,5 millioner kroner i støtte til ulike prosjekter som fremmer kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Tiltak for barn og unge er prioritert.

-  Mange kvenske foreldre snakker ikke selv kvensk, og derfor lærer ikke barna  språket hjemme. Jeg har tro på at når barn lærer kvensk, vil det øke interessen for å lære språket hos foreldrene også. På den måten bidrar vi til å styrke språket hos flere generasjoner, sier Sanner.

Kvensk institutt har god erfaring med kvenske språkreir – barnehager hvor de ansatte bare snakker kvensk til barna - i Porsanger. De ønsker derfor å starte med språkreir også i barnehager i Nord-Troms. Prosjektet har som mål å styrke den kvenske tilhørigheten, både språklig og kulturelt, hos barn og foreldre i området. Prosjektet får 450 000 kroner til oppstarten.

- Språkreir i barnehager er et spennende tiltak som har gode resultater så langt, sier Sanner.

Kvensk institutt får i tillegg 700 000 kroner til å videreføre arbeidet med å utarbeide kvensk språkteknologi, i samarbeid med Norges arktiske universitetet.

Norske Kveners Forbund får 250 000 kroner til prosjektet Kvenske loser. Gjennom prosjektet besøker kvenske ungdommer skoler i de kvenske kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark med et undervisningsopplegg. Målet er å styrke kunnskapen om kvensk kultur i området.

Kvensk dataspill, barnebøker på kvensk og barnefilmer er andre tiltak som får støtte. Tilskuddene blir gitt over tilskuddsposten til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Over posten blir det også gitt støtte til drift til Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter og den kvenske avisen Ruijan Kaiku.

Samlet oversikt over tilskudd til kvenske/norskfinske prosjekter

Kuurtoa kväänin kieli- ja kulttuuriprošekteile

- Kieli oon tärkeä osa meän identiteettiä. Ette kväänin kielestä tulis elävä kieli, niin se oon erityisen tärkeä kuurota lasten ja nuorten toimia, sannoo komunaali- ja uuistusministeri Jan Tore Sanner. Rejeerinki eli hallitus antaa yhtheensä 2,5 miljoonaa kruunua eri prošekteile, joissa nostethaan esile kväänin kieltä ja kvääni-/norjansuomalaista kulttuuria. Toimia, jokka oon lapsia ja nuoria varten, prioriteerathaan.

- Monet kväänivanhimat ei itte puhu kvääniä, ja sen tähen lapset ei opi kieltä kotona. Mie uskon ette ko lapset oppiva kvääniä, niin vanhimat kans haluava oppia kielen. Tällä laila met saatama lujittaa usean sukupolven kielitaitoa, sannoo Sanner.

Kainun istitutti - Kvensk institutt oon työtely kväänin kielipesän kans lastentarhoissa Porsangissa, ja se oon menny hyvin. Kielipesässä lastentarhaan työntekijät puhuva lapsile tyhä kvääniä. Sen tähen het nyt haluava alottaa kväänin kielipesän kans Pohjais-Tromssan lastentarhoissa. Prošektin avula haluthaan lujittaa lasten ja vanhimitten kväänitunnetta, sekä kielelisesti ja kulttuurillisesti. Prošekti saapi 450 000 kruunua ette alotethaan tämän työn.

- Kielipesä lastentarhoissa oon jännittävä toimi, ja siitä oon tullu hyvät resultaatit, sannoo Sanner.

- Lisäksi Kainun institutti – Kvensk institutt saapi 700 000 kruunua kväänin kieliteknologiatyöhön, jota se tekkee yhessä Norjan arktisen universiteetin kans.

Norjan Kveeniliitto saapi 250 000 kruunua prošekthiin Kvenske loser (Kveeniluusit). Prošektin aikana kvääninuoret käyvä kouluissa, mikkä oon kväänitten sentraalilla aloila Pohjais-Tromssassa ja Finmarkussa. Kouluissa het muisteleva kväänitten ympäri. Tällä tavala het haluava lisätä tietoa kväänikuttuurista.

Kvääninkielinen daattapeli, kvääninkieliset lastenkirjat ja lastenfilmit saava kans rahhaa. Rahan annethaan kväänin kielen ja kvääni-/norjansuomalaisen kulttuurin kuurtopostista. Samasta postista annethaan rahhaa Omasvuonon kielisentterin, Haltiin kväänisentterin ja kvääninkielisen aviisin, Ruijan Kaijun, toiminthaan. 

Nämät kvääni-/norjansuomalaiset prošektit oon saanheet rahhaa:

Samlet oversikt over tilskudd til kvenske/norskfinske prosjekter

Til toppen