Støtter Store Norske-kjøp på Svalbard

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra med finansiering på kommersielle vilkår til Store Norskes kjøp av Huset i Longyearbyen. Huset er et bygg lokalisert like utenfor bykjernen hvor det i dag drives restaurant- og konferansevirksomhet.

– Store Norske er en sentral aktør på Svalbard. Selskapet er allerede aktivt innenfor eiendomsforvaltning lokalt, og har næringseiendom som ett av flere satsingsområder. Kjøpet av Huset passer godt inn i Store Norskes portefølje og strategi. Transaksjonen bidrar også til å fremme statens mål med eierskapet i Store Norske, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Store Norske offentliggjorde fredag at de kjøper Huset på Svalbard. Selger er Spitsbergen Eiendom AS. Store Norske har også fremforhandlet en langsiktig leieavtale med Hurtigruten Svalbard om driften av Huset.

Kjøpet av bygget, og leieavtalen som er inngått, er gjort på kommersielle vilkår og skal gi en forretningsmessig avkastning. Investeringsrammen er på 40 mill. kroner.

Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra med finansiering på kommersielle vilkår, gjennom egenkapital til Store Norske (40 prosent av beløpet) og lån (60 prosent). Departementets tilslutning og bidrag gis med forbehold om samtykke fra Stortinget. Nærings- og fiskeridepartementet vil legge frem saken for behandling i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022.

 

Fakta om Store Norske: 

  • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (Store Norske) er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Statens begrunnelse for eierskapet fremgår av eierskapsmeldingen. Målet er blant annet å ha en aktør på Svalbard som bidrar til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk, som beskrevet i svalbardmeldingen.
  • Store Norskes virksomhet består av gruvedrift, utvikling og forvaltning av bolig- og næringseiendoms, energi og logistikk.
  • Næringseiendomsaktivitetene skal drives på forretningsmessig grunnlag, og understøtte de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk.