Svar på skriftlig spørsmål om ID-merking og registrering av hunder

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) om tidsplan for oppfølging av utredning om ID-merking og registrering av hunder.

Skriftlig besvarelse på spørsmål nr. 1161 fra stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn - Tidsplan for oppfølging av utredning om ID-merking og registrering av hunder

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Hva er tidsplanen for oppfølging av utredning om ID-merking og registrering av hunder når departementet mottar utredningen fra Mattilsynet?»

Landbruks- og matdepartementet har ikke mottatt Mattilsynets utredning om ID-merking og registrering av hunder. Utredningen skal svare på flere ulike forhold knyttet til faglig nytte, juridiske- og økonomiske spørsmål. Med bakgrunn i dette kan kan jeg på nåværende tidspunkt derfor ikke si når Mattilsynets forslag vil være ferdig vurdert i departementet.

Med hilsen

Sandra Borch