Svar på skriftlig spørsmål om Meraker Brug

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om salg av Meraker Brug.

Svar på spørsmål nr. 2888 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 14. september 2022, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2888 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson: 

"Meraker Brug er lagt ut for salg på det åpne markedet. Vil regjeringen ta initiativ og legge til rette for at til at Statskog skal kunne kjøpe Meraker Brug for å sikre allmenhetens bruksinteresser?»

Jeg er kjent med at aksjene i AS Meraker Brug vurderes solgt. Ved eventuelle behov vil regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte.    

Med hilsen

Sandra Borch