Svar på skriftlig spørsmål om ukrainske flyktninger kan ta med kjæledyrene sine inn til Norge

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) om statsråden vil vurdere tiltak for å tilrettelegge for at ukrainske flyktninger kan ta med kjæledyrene sine inn til Norge på en enklere måte enn kjæledyrforskriften i dag legger opp til.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1430 fra representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

" Vil statsråden vurdere tiltak for å tilrettelegge for at ukrainske flyktninger kan ta med kjæledyrene sine inn til Norge på en enklere måte enn kjæledyrforskriften i dag legger opp til?"

Krigen i Ukraina fører til at det kommer flere flyktninger til Norge, og noen av disse flyktningene har med seg kjæledyret sitt. Mattilsynet har ansvaret for å kontrollere kjæledyr ukrainske flyktninger tar med seg til Norge. Det er sannsynlig at enkelte av disse kjæledyrene ikke oppfyller de dyrehelsemessige kravene for innreise til Norge. Jeg er glad for at Mattilsynet holder meg løpende orientert om saken, og at de har startet arbeidet med å forberede mottak av kjæledyr fra Ukraina.

Ukraina er en ikke-listeført tredjestat og har en annen dyrehelsestatus enn Norge, særlig når det gjelder rabies. Det er normalt sett strenge regler for innreise med kjæledyr fra Ukraina til Norge og andre land i EU og EØS. Med bakgrunn i krigen i Ukraina har Mattilsynet likevel åpnet for å gi en viss fleksibilitet i reglene for innreise med kjæledyr fra Ukraina.

For å sikre en fortsatt god dyrehelse og folkehelse i Norge, vil Mattilsynet kontrollere alle kjæledyr fra Ukraina ved grensepassering til Norge. I tillegg vil nødvendige tiltak bli gjennomført. Det vil bli tatt blodprøver for å sjekke at vaksinen mot rabies virker, dersom en slik blodprøve ikke er tatt tidligere. Kjæledyret må være i karantene ved en karantenestasjon eller tilsvarende, inntil tilfredsstillende analysesvar foreligger. Deretter vil det bli gjort en individuell vurdering av muligheten for hjemmeisolat på kjent adresse. Alle kjæledyr som er uvaksinerte ved ankomst vil bli vaksinert mot rabies og holdt i karantene i minst 4 måneder. Hunder som ikke er behandlet mot revens lille bendelorm før innreise, vil få parasittbehandling. Dersom kjæledyret ikke er ID-merket, så vil det bli gjort av veterinær. Flyktninger med kjæledyr fra Ukraina vil ikke bli belastet økonomisk for prøvetaking, vaksinering, parasittbehandling, ID-merking og eventuell karantene.

På Mattilsynets nettsider er det lagt ut informasjon om hvilke regler som gjelder for disse kjæledyrene fra Ukraina. https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/reise_med_og_innforsel_av_hund_katt_og_ilder_til_norge/kjaeledyr_fra_ukraina__pets_from_ukraine.45982

Med hilsen

Sandra Borch