Forsiden

Svar på spørsmål om belarusiske fagforeningsledere

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om statsråden vil foreta seg noe - og eventuelt hva - for å protestere mot det belarusiske regimets fengsling av fagforeningsledere, blant disse Aliaksandr Yarashuk som er leder for den belarusiske kongressen for demokratiske fagforeninger og som i kraft av dette har organisert ansatte ved statseide Yara på deres nå nedlagte anlegg i Belarus.

Skriftlig spørsmål nr. 833 (2022-2023).
Datert 02.01.2023

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Vil statsråden foreta seg noe for å protestere mot det belarusiske regimets fengsling av fagforeningsledere, blant disse Aliaksandr Yarashuk som er leder for den belarusiske kongressen for demokratiske fagforeninger (BKDP) og som i kraft av dette har organisert ansatte ved statseide Yara på deres nå nedlagte anlegg i Belarus, og hva vil statsråden i så fall foreta seg?

Utenriksministerens svar:
Menneskerettighetssituasjonen i Belarus er urovekkende. Fengslingen av menneskerettighetsforsvarere, fagforeningsledere og regimekritikere fortsetter med det mål å kvele all opposisjon i landet. Flere dømmes til lange fengselsstraffer, inkludert flere med tilknytning til fagforeninger den siste tiden.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Viasna har Belarus nå over 1400 politiske fanger. Antall politisk motiverte fengslinger i landet er økende.

Jeg er svært bekymret over denne utviklingen.

Sammen med nærstående land har Norge kommet med klare fordømmelser av Aleksandr Lukasjenkos undertrykkende regime som står bak grove brudd på menneskerettighetene. Samtidig må vi erkjenne at vår kritikk har begrenset virkning på regimet.  

Det er viktig å finne gode måter for å holde det belarusiske regimet ansvarlig for dets menneskerettsbrudd. Derfor støtter Norge arbeidet til International Accountability Platform for Belarus, som samler informasjon om og bevis for menneskerettsbruddene som fant sted etter presidentvalget i 2020. Dette er et samarbeid mellom ledende internasjonale og belarusiske menneskerettighetsorganisasjoner. Jeg mener slikt internasjonalt samarbeid for å sikre bevis for fremtiden er noe av det viktigste vi som det internasjonale samfunnet kan gjøre i dagens situasjon.

Gjennom norske og internasjonale organisasjoner støtter også vi arbeidet for menneskerettigheter, demokrati og frie medier i Belarus. Dette har vi til hensikt å fortsette med. 

Norge har sluttet opp om alle EUs sanksjoner mot Belarus. Sanksjonene er innført som følge av den interne undertrykkingen, Lukasjenko-regimets aktiviteter som la til rette for ulovlig kryssing av EUs yttergrense, samt regimets rolle og involvering i Russlands invasjon av Ukraina. De er gjennomført i forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Belarus og Belarus' medvirkning til Russlands aggresjon mot Ukraina. Hvis EU vedtar nye sanksjoner mot Belarus, vil Norge vurdere å også slutte opp om disse.

Jeg vil fortsette å sette menneskerettighetssituasjonen i Belarus på agendaen i internasjonale fora som OSSE og FNs menneskerettighetsråd. Norge vil forbli en viktig støttespiller for den belarusiske opposisjonsbevegelsen og vil samordne vår Belarus-politikk tett med europeiske partnere.