Dokument

Svar på spørsmål om embetsverket i Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hva lønnsnivået er for ambassadører og øvrig embetsverk i departementet, og om ansatte har mulighet til å leie ut egen bolig i Norge ved utenlandsoppdrag.

Skriftlig spørsmål nr. 911 (2021-2022).
Datert 14.01.2022

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Hva er lønnsnivået for ambassadører og øvrig embetsverk i Utenriksdepartementet, og har ansatte mulighet til å leie ut egen bolig i Norge ved utenlandsoppdrag? 

Utenriksministerens svar:
Lønnen til alle UDs medarbeidere fastsettes etter hovedtariffavtalens bestemmelser. Lønnen er gjenstand for lokale forhandlinger jf. HTA § 2.5. Det er ikke adgang til å inngå i personlige forhandlinger. Unntaket er de 12 topplederne (departementsråd og ekspedisjonssjefer mv.) i UD på statens lederlønnssystem (SLS). Lønnsreguleringen for disse lederne skjer iht. kontrakt og retningslinjer fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

For utsendte personell, herunder ambassadører, eksisterer det en særskilt tariffavtale, hvis formål er å kompensere for tjenesterelaterte merutgifter og ulemper forbundet med utenlandstjenesten. Avtalen er tilgjengelig på regjeringens nettsider.

Gjennomsnittslønnen for ambassadører er per 1. januar 2022 kr. 1.086.822. Gjennomsnittslønnen for de på SLS er kr. 1.393.583. For avdelingsdirektører er gjennomsnittslønnen kr. 936.912, og for underdirektører kr. 773 302.

Alle ansatte disponerer sin private bolig etter eget valg.