Svar på spørsmål om Aleksej Navalnyj

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om norske myndigheter er kjent med hvor Aleksej Navalnyj nå befinner seg, om han soner under forhold der han risikerer å utsettes for tortur, eller i verste fall risikerer å dø som følge av soningsforholdene.

Skriftlig spørsmål nr. 2358 (2021-2022).
Datert 15.06.2022

Fra representanten Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren:
Er norske myndigheter kjent med hvor Aleksej Navalnyj nå befinner seg, om han soner under forhold der han risikerer å utsettes for tortur, eller i verste fall risikerer å dø som følge av soningsforholdene?

Utenriksministerens svar:
Norske myndigheter er kjent med at Aleksej Navalnyj skal ha blitt flyttet til straffekoloni IK-6 i byen Melekhovo i regionen Vladimir. Vi deler bekymringen for hans velferd under de nye soningsforholdene, og Utenriksdepartementet og vår ambassade i Moskva følger utviklingen i saken tett.

Regjeringen vil fortsette å uttale seg om og ta opp brudd på menneskerettighetene i Russland i multilaterale organisasjoner og andre egnede fora. Norske myndigheter formidlet dyp bekymring over den nye fengselsdommen mot Aleksej Navalnyj og ba russiske myndigheter stoppe den politiske forfølgelsen av Navalnyj og alle andre dissidenter og opposisjonelle i eget norsk innlegg i OSSEs faste råd den 24. mars. Norge sluttet seg også til EUs politiske erklæring av 22. mars om dommen mot Aleksej Navalnyj. Erklæringen fordømmer dommen som politisk motivert, og den økte interne undertrykkingen i Russland etter invasjonen av Ukraina.

Menneskerettighetssituasjonen i Russland er kraftig forverret siden Russlands angrep på Ukraina, og myndighetenes forfølgelse og fengsling av opposisjonelle, meningsytrere og krigsmotstandere fortsetter for fullt. Putin-regimet har gått fra å være autoritært til å få stadig sterkere totalitære trekk. De siste frie mediene er stengt og enhver kritisk ytring kan medføre lang fengselsstraff. Norske myndigheter vil fortsette å støtte russisk uavhengig sivilsamfunn, MR-forsvarere og uavhengige medier, både de som fortsatt befinner seg i landet og de som er tvunget ut i eksil.