Svar på spørsmål om Nygaard-saken og Iran

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Abid Raja (V) om Nygaard-saken ble tatt opp under møtet med Irans viseutenriksminister Ali Bagheri Kani da vedkommende var på besøk hos Utenriksdepartementet i forrige uke.

Skriftlig spørsmål nr. 2287 (2021-2022).
Datert 08.06.2022

Fra representanten Abid Raja (V) til utenriksministeren:
Ble Nygaard-saken tatt opp under møtet med Irans viseutenriksminister Ali Bagheri Kani da vedkommende var på besøk hos Utenriksdepartementet i forrige uke?

Utenriksministerens svar:
Ja. Nygaard-saken ble tatt opp i møte mellom Irans viseutenriksminister og statssekretær Thune 2. juni. Regjeringen legger stor vekt på ytrings- og pressefrihet i vårt internasjonale arbeid for menneskerettigheter, og vi mener det er riktig å ta opp Nygaard-saken både som en konkret sak og prinsipielt, i Norges relasjon til Iran.