Svar på spørsmål om Norges sikkerhetsinteresser

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Hårek Elvenes (H) om utenriksministeren mener hun ikke skal ta opp saker med andre land dersom saksfeltet ligger under andre statsråders ansvarsområde, og om hun mener utenriksministeren ikke har noe ansvar for norske sikkerhetsinteresser.

Skriftlig spørsmål nr. 157 (2021-2022).
Datert 27.10.2021

Fra representanten Hårek Elvenes (H) til utenriksministeren:
Mener utenriksministeren at hun ikke skal ta opp saker med andre land dersom saksfeltet ligger under andre statsråders ansvarsområde, og mener utenriksministeren at hun ikke har noe ansvar for norske sikkerhetsinteresser?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Det inkluderer også norske næringsinteresser og sikkerhetsinteresser der de har berøringspunkter mot andre land. Sikkerhetspolitikk var derfor en naturlig og viktig del av min samtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Tromsø 25. oktober. Det vil det også være i fremtiden.

Norske interesser, derunder sikkerhetsinteresser, fremmes gjennom diplomatisk og politisk innsats på ulike nivåer og i ulike kanaler. Hvilke virkemidler og hvilke kanaler som er mest hensiktsmessige for å oppnå et godt resultat for Norge vil alltid være gjenstand for en konkret vurdering. Denne praksisen har ikke endret seg fra den forrige regjeringen.