Svarer Stortinget om norsk bistand til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Utenriksministeren har i dag svart Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité på spørsmålene som komitéen stilte i brev til utenriksministeren om norsk bistand til Ukraina, 7. juni.

Regjeringen handlet raskt da Russland angrep Ukraina 24. februar og bidro umiddelbart med humanitær bistand til Ukraina og flyktningrespons i nabolandene på 250 millioner kroner. Rammen for bistanden ble tre dager senere økt til 2 milliarder kroner.

Situasjonen i Ukraina har krevd en koordinert humanitær respons. Det har vært viktig å fordele støtten raskt til organisasjoner som var etablert på bakken og som kunne respondere umiddelbart. Støtten har, i tråd med etablert norsk humanitær politikk, i hovedsak gått til organisasjoner og mekanismer som har erfaring med å redde liv og beskytte sivile i komplekse kriser og konfliktsituasjoner, mens de humanitære prinsippene, herunder nøytralitet og upartiskhet, ivaretas. Norges humanitære bistand er fordelt gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske og internasjonale humanitære organisasjoner, samt EUs ordning for sivil beredskap (Union Civil Protection Mechansm). 300 millioner kroner er gitt som budsjettstøtte til Ukraina gjennom Verdensbanken. Pengene brukes på lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp.

Svaret til Stortinget redegjør for anmodninger som er kommet gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen, norske og internasjonale humanitære organisasjoner. Det redegjør også for anmodninger gjennom EUs ordning for sivil beredskap, anmodninger mottatt gjennom ulike internasjonale samarbeidsorganisasjoner, anmodninger direkte fra ukrainske myndigheter utenom EUs ordning for sivil beredskap, og for anmodninger relatert til flyktninger.

Norge er ett av landene som har gitt mest humanitær  bistand til Ukraina og nabolandene i denne tiden.  Det er stor politisk enighet om at Norge, sammen med nære allierte land, skal støtte Ukraina også i tiden som kommer.

Inkludert bidrag til budsjettstøtte til Moldova og såkorn til Ukraina, har Norge så langt i 2022 bidratt med 2,1 milliarder kroner i bistand til Ukraina og flyktningsituasjonen i nabolandene.

Les svaret til Stortinget her.