Svarer på ett spørsmål i ordinær spørretime

Sted:

Justisministeren svarer på spørsmål om sammenslåing av politistasjonene Manglerud og Stovner.

Justisministeren svarer på spørsmål om sammenslåing av  politistasjonene Manglerud og Stovner.