Norge øker støtten til Syrias naboland

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Syrias naboland bærer en tung bør og står overfor store utfordringer. Derfor vil Norge bidra med 82 millioner kroner til et nytt fond for Libanon og Jordan, sier utenriksminister Børge Brende.

Pengene vil bli kanalisert gjennom en ny finansieringsordning som Verdensbanken, FN og Den islamske utviklingsbanken har opprettet. For hver dollar som giverlandene bidrar med til denne ordningen, vil Verdensbanken bidra med tre dollar. Dette er en effektiv og smart bruk av bistandsmidler. Støtten skal bidra til at Libanon og Jordan settes bedre i stand til å håndtere de store flyktningestrømmene fra det krigsherjede Syria.

Støtten til fondet ble offentliggjort på et seminar i Washington. Seminaret, som ble arrangert i samarbeid med Atlantic Council, er del av arbeidet med stortingsmeldingen "Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk". Stortingsmeldingen skal presenteres tidlig i 2017.

Tema for seminaret var sårbare stater. – Vår egen sikkerhet avhenger av stabilitet og utvikling i andre deler av verden. Vi må derfor gjøre alt vi kan for å forhindre at sårbare stater kollapser, sier Brende. Han legger også vekt på at bistand må brukes mer strategisk og at det er nødvendig med et helhetlig perspektiv. Innsats innenfor sikkerhet, utvikling, migrasjon og humanitær bistand må derfor sees i sammenheng.