Tale ved utdeling av A.C. Houens fonds diplom

20. januar 2015

Houens Fonds Diplom regnes som Norges fremste arkitekturpris, og ble i 2015 delt ut til seks arkitekturprosjekter.

Kjære prisvinnere,

Medlemmer av bedømmelsesutvalget og arrangementsansvarlige.
Alle dere som bidrar til god og bærekraftig arkitektur,

Sverre Fehn sa en gang at 
”Arkitektur er menneskets skrift på jorden”

Selv fikk han A.C Houens diplom en rekke ganger, og er en av de som i størst grad har preget utviklingen i moderne norsk arkitektur.

Flere enn 100 bygg har fått A.C.Houens Fonds diplom siden prisen ble etablert. Listen er en interessant historisk beretning om hvilke bygg som gjennom tidene er blitt fremhevet som betydningsfulle.

Det de har til felles er at prisen har gått til arkitekter som har preget, ikke bare hvordan landet vårt ser ut, men også hvordan vi ser på landet vårt.

I 1904 gikk prisen til det gamle regjeringsbygget, som nå huser Finansdepartementet. I 1931 fikk Studentersamfunnet i Trondhjem pris, sammen med Kunstnernes Hus i Oslo. Holmlia Holdeplass fikk diplom i 1988, og Norsk Bremuseum i 1994.

I 2012 var blant andre Snøhetta av de som fikk denne høythengende prisen for ”Den Norske Opera”. I løpet av de få årene som er gått siden bygget ble reist har det allerede etablert seg som en del av Oslos identitet, og er en nasjonal, og internasjonal stolthet.

Som kulturminister er jeg opptatt av hva arkitekturen er – byggene og byrommenes kulturelle verdi og betydning.

Men hvordan arkitekturen virker – hva den gjør – spiller i dag nesten en viktigere rolle.

Arkitekturen er en sentral samfunnsaktør.

Samfunnsutfordringer innenfor miljø, klima og demografi dreier arkitekturen mot nye arbeidsoppgaver og målsettinger.

Arkitektur former samfunnet.

Arkitektene tegner og prosjekterer hver dag gode skoler, sykehus, boliger, veier og kontorer. I tillegg konkurrerer stadig flere selskaper på høyeste internasjonale nivå – og de vinner både oppdrag og priser.

Norsk arkitektbransje konkurrerer godt med de utenlandske både ute og i hjemmemarkedet, og arbeider systematisk med å utvikle teknologi og kvaliteter på viktige områder som miljø, energi og arealeffektivitet. Arkitektbransjen er rett og slett en vellykket kulturnæring!

Arkitekturpolitikk handler om å bidra til å skape gode omgivelser og funksjonelle og bærekraftige rammer rundt menneskers liv og virke. Dette har betydning for vår livskvalitet.

Vi har hørt i dag om denne dyktige forretningsmannen – Anton Christian Houen - som hadde et varmt hjerte for kultur og vitenskap.

Takket være hans initiativ ble A.C.Houens Fond opprettet og siden har det vært utdeling av denne høythengende arkitekturbevisningen i over 100 år.

A.C.Houen reiste rundt i Europa, Afrika og Amerika. Hans møter med ulike kulturer, kunst og arkitektur satte spor. 

Han hadde som mål å bidra til å fremme utviklingen av kunst- og kulturliv i Norge og han delte sjenerøst av sin økonomiske overflod.

Houens giverglede og private initiativ er et eksempel til etterfølgelse.

Det er heldigvis flere andre gode eksempler på sjenerøse givere i Norge. Og private midler som finansieringskilde bidrar til å styrke finansieringsmangfoldet og det mangfoldet av kulturtilbud vi har i dette landet.

Jeg er opptatt av at vi må ta vare på talentene våre.

For å få til dette er det viktig at fagfeltet ser sin rolle og sitt ansvar. Dere er essensielle for at talenter skal bli fanget opp og fulgt opp, slik at det i neste ledd blir skapt arkitektur av høy kvalitet.

Talenter utvikler seg ikke alene eller for sin egen del. De avhenger av oss: At vi ser dem, og at vi gir dem mulighet til å nå sitt potensial.

Først da får vi tilgang på opplevelser og erfaringer av høy kunstnerisk og kulturell kvalitet.

Talentene tilhører oss alle. Om Norge skal ha kunstnere og kulturarbeidere på et høyt faglig nivå, bør alle deler av samfunnet bidra.

Dette gjelder også det private næringslivet.

I disse dager igangsetter jeg Talent Norge.

Et talentutviklingsprogram for talentfulle kunstnere innen alle sjangre - musikere, scenekunstnere, visuelle kunstnere og arkitekter.

Det er viktig at programmet tilpasses ulike kunstneriske disipliner innenfor de ulike fagfelt.                                    

Og det skal nå unge talentfulle utøvere som er i en overgangsfase mellom utdanning og kunstnerisk virke.

I dag har jeg gleden av å dele ut seks diplomer som æresbevisning for god arkitektur reist i Norge den siste tiden. Dette er et godt eksempel på hva talenter kan få til når det legges til rette for det. Og hvilken verdi talentene har for samfunnet vårt.

Det eksisterer flere priser for god arkitektur og byggeskikk, men prisen i Anton Christian Houens navn er Norges eldste og mest høythengende. Dette er Norges fremste arkitekturpris.

Prisvinnerne i dag viser et spenn fra kirke til T-banestasjon, fra det høytidelige til det hverdagslige. De viser også et spenn i tid og et geografisk spenn.

Arkitektur angår oss alle. Det er viktig å hedre de særskilt gode eksemplene på norsk arkitektur gjennom Houens Fonds Diplom.

Jeg vil gjerne takke Norske Arkitekters Landsforbund, bedømmelsesutvalget og alle som har bidratt til dette flotte arrangementet i Arkitektenes Hus!

Og gratulerer til alle prisvinnere!

 

Til toppen