Tidligere kulturminister Thorhild Widvey

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Tidligere kulturminister Thorhild Widvey (H)

(Perioden 16.10.2013 - 16.12.2015)

Kulturministeren har ansvar for kulturpolitikk, kirke-, tros- og livssynssaker, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forhold til frivillig sektor.

Født: 1956

 

Gift med Osvald Bjelland, to barn 

Yrkeserfaring
Okt. 2013- Kulturminister i Erna Solbergs regjering
2004-2005 Olje- og energiminister i Bondevik II regjeringen
2003-2004 Statssekretær Utenriksdepartementet
2002-2003 Statssekretær Fiskeridepartementet
1989-1997 Stortingsrepresentant Rogaland Høyre
Markedskonsulent for Rica-kjeden
Idrettsleder for psykisk utviklingshemmede
Prosjektleder for integrering av funksjonshemmede i Karmøy kommune.

Siden Bondevik II regjeringens avgang I 2005, har Widvey arbeidet som styremedlem/styreleder for ulike private og børsnoterte selskaper.

Tidligere styreoppdrag
2012-2013 Haugaland Kraft AS
2012-2013 Ipark AS
2012-2013 Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark/styreleder
2012-2013 Oslo Havn
2012-2013 Amrop
2012-2013 Nordic Mining ASA
2012-2013 Nordic Rutile AS
2011-2013 Aker Philadelphia Shipyard ASA
2011-2013 Impact Technology System AS, styreleder
2010-2013 Stream AS
2010-2013 NBT AS
2010-2012 Morpol ASA / styremedlem/styreleder
2010-2011 Align AS
2009-2011 Falck AS
2008 (03.06.-28.07) Norwegian Property ASA
2008-2009 Cambi AS
2007-2013 ENI AS
2007-2012 Akvagroup ASA
2007-2011 Sysco AS
2007-2008 Springfondet AS / styreleder
2006-2013 RXT ASA /Resevoir Exploration Technology
2006-2013 International Research of Stavanger, IRIS AS/nestleder i styret
2006-2010 Bjørge ASA
2006-2008 Pharmaq AS / styreleder
2006-2013 Hitec Vision AS
2006-2013 ONS AS/nestleder
2006-2013 Sjømannskirken/styreleder
2005-2007 Deep Ocean ASA
2005-2006 Aker Drilling ASA
2005-2006 Gresvig ASA

Tidligere posisjoner
1993-1997 Medlem samferdselskomiteen Stortinget
1989-1997 Stortingsrepresentant fra Rogaland
1989-1993 Medlem Helse- og sosialkomiteen Stortinget
1987-1989 Fylkestinget Rogaland
1987-1989 Fylkesutvalget Rogaland
1987-1989 Hovedutvalget Helse og sosial, Karmøy kommune 
1983-1989 Formannskapet, Karmøy kommune
1983-1987 Hovedutvalget helse og sosial, Karmøy kommune
1979-1989 Karmøy kommunestyre 
1979-1983 Hovedutvalget for Kultur, Karmøy kommune 
1979-1983 Karmøy Musikkskole

Utdannelse
Er Executive Masterstudent på BI, Oslo
Det verdiskapende styret, Master of Management program, BI, Oslo Norway
Ledelse og Coaching-verktøy og virkemidler, BI, The Bachelor of Management Program, BI, Oslo
Coaching, Mentoring og Positiv Psykologi, BI, Oslo
Retorikk, Kunsten å overbevise i tale og tekst, BI, Oslo
Styrekompetanse II, BI, Oslo
Styrekompetanse I , BI, Oslo
Human Resource Management (HRM) program, The Bachelor Management Program, BI, Oslo
Idrettshøyskole i Århus, Danmark
Videregående skole