Tale ved festpremiere på filmen Margrete den første

Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereims hilsen på festpremieren til filmen om dronning Margrete den første - som styrte hele Norden da det var samlet til ett rike.

Deres Majestet,
Deres kongelige Høyhet,
Kjære folkevalgte, kjære eksellenser, kjære filmfolk, kjære alle sammen,  

Tenk at vi endelig skal på kino igjen, dere!

Tenk at vi skal få møtes igjen – i denne lille, store nordiske familien vår.

Og hva passer vel bedre enn å avslutte en tid med uvant stengte grenser – med en festpremiere – med et epos om en sterk kvinne som styrte hele Norden da det var samlet i ett rike: Dronning Margrete.

***

I mer enn tusen år har sommerlyset og tungemålene forent de nordiske folkene.

Like lenge har vi også dratt på besøk, lært av hverandre og latt oss berike av gode naboer.

***     

Norden er fjellhøyt, flatt og yndig – men ikke overflatisk.

Vi bugner av vulkansk kraft – både alene og når vi slår oss sammen.

Vi kan samarbeid.

Og i god nordisk tradisjon bytter vi på å lede samarbeidet – på samme måte som vi har byttet på å lage de beste filmene, den vakreste musikken og den mest nyskapende kunsten og arkitekturen.    

I 2021 var det Finland som ledet det nordiske regjeringssamarbeidet – i år er det Norge.

Vårt mål er at vi skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.

Gang på gang har vi opplevd at Norden står sterkere sammen – også under kriser.

Vi har sett det igjen under pandemien.

Men vi har også merket oss det som ikke har fungert like bra – og det skal vi lære av.

***

I 1397  grunnla Margrete Kalmarunionen.

Den strakte seg fra Island i vest – via Shetland, Orknøyene, Færøyene – og helt opp til Finnmark i nord og Åland og Finland i øst.

Margrete var et storpolitisk talent – full av mot – og det vi i dag kaller visjoner.

***

Det nordiske fellesskapet styrkes av verdiene vi deler – av vår tillit til hverandre.

Vi er bønder, byfolk, brobyggere og bergmenn. Vi fascinerer verden med filmer om sterke kvinner, om bryllup og mord – om julefeiring, gjestebud og arveoppgjør – om lærere som drikker og cowboyer som reiser til Leningrad – og om verdens verste menneske.  

Vi benytter vår nordiske frihet til å ta oss kunstneriske friheter – og fortelle historier vi blir klokere av.

Takk til SF Studios som med filmen om Dronning Margrete er med på å skape interesse for vår felles nordisk historie. Og takk til Foreningen Norden som gjør nye generasjoner kjent med unionsdronningen gjennom skolesatsingen Norden i Skolen.

Vi er sterke fordi vi står sammen i Norden – og med verden.

Men før vi sier god fornøyelse og snurr film – har jeg gleden av å gi ordet til produsentene John M. Jacobsen og Ellen Alveberg.