Historisk arkiv

Tettere nordisk samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Under det nordiske forsvarsministermøtet i Skagen undertegnet de fire nordiske forsvarsindustriforeningene en samarbeidsavtale. Avtalen skal styrke den nordiske forsvarsindustriens konkurransedyktighet i det nordiske hjemmemarkedet og internasjonalt.

De nordiske forsvarsindustriforeningene undertegnet samarbeidsavtale
De nordiske forsvarsindustriforeningene undertegnet samarbeidsavtale (Forsvarsdepartementet)

- Leverandører i forsvarsindustrien er en viktig partner for Forsvaret i utviklingen av militære kapasiteter og operativ evne. Et velfungerende samarbeid mellom myndigheter og industri også på nordisk nivå styrker evnen til å oppnå resultater av forsvarssamarbeidet i NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation). Samtidig er det et bidrag til å sikre en konkurransedyktig norsk og forsvarsindustri, sier statssekretær Erik Øwre Thorshaug som sammen med sine kolleger bevitnet undertegningen av avtalen.

- Samarbeidet mellom de fire forsvarsindustriforeningene vil underbygge og støtte myndighetssamarbeidet i NORDEFCO, og legge til rette for et tettere samarbeid mellom forsvar og industri også på nordisk nivå, avslutter han.

Mer informasjon hos NORDEFCO.

Til toppen