Tilleggspoeng for gresk og latin

Bestemmelsen om tilleggspoeng fra videregående opplæring ved opptak til høyere utdanning utvides til å omfatte programfagene latin og gresk innenfor fagområdet "Antikkens språk og kultur".

Bestemmelsen om tilleggspoeng fra videregående opplæring ved opptak til høyere utdanning som hittil har omfattet realfag og fremmedspråk, utvides til å omfatte programfagene latin og gresk innenfor fagområdet "Antikkens språk og kultur". Elever som velger Gresk 1, Gresk 2, Latin 1 og Latin 2 i videregående opplæring får 0,5 tilleggspoeng for hvert av disse programfagene. 

 

- Latin er Norges eldste skolefag, og latin og gresk har hatt stor betydning i vårt samfunn. Det er en viktig del av vår kulturarv. Vi ønsker at disse fagene fortsatt skal være mulig å velge for elever i den videregående skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Det kan totalt gis inntil 4 tilleggspoeng for programfag i realfag og fremmedspråk og programfagene latin og gresk fra fagområdet Antikkens språk og kultur.

Alle programfag nevnt over gir 0,5 tilleggspoeng. bortsett fra programfagene Matematikk R2, og Fysikk 2 fra programområdet realfag og Fremmedspråk III fra programområdet språk,samfunnsfag og økonomi, som alle gir 1,0 tilleggspoeng. 

Endringen gjelder fra studieåret 2014-15.

Lenke til rundskriv om opptak til høyere utdanning

Til toppen