Nyheter

Tilskudd til fritidskasser i kommunene

Nå kan kommuner og bydelene i Oslo kommune søke om tilskudd til fritidskasser.

Søknadsfristen er 2. juni 2023.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her. (Bufdir)