Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2020-2021

Klima- og miljødepartementet administrerer tilskuddsordningen til miljøvernsamarbeid med Russland etter belastningsfullmakt fra Utenriksdepartementet.

KLD vurderer søknader i henhold til føringer i Utenriksdepartements Prop 1S, og i belastningsfullmakten, samt målene for ordningen som beskrevet i denne utlysningen.

Mål for ordningen og målgruppe

Målet med tilskuddsordningen er å fremme samarbeid med Russland på miljøområdet, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse.

Støtten til miljøvernsamarbeid er beregnet på samarbeidsprosjekter med tilknytning til Barentshavet, grenseområdene og Barentsregionen. Det legges vekt på koordinering og synergi med prosjekter under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og med miljøvernsamarbeidet under Barentsrådet og Arktisk råd.

Søkere kan være i offentlig og privat sektor, samt sivilt samfunn, som bidrar til at målene for tilskuddsordningen nås.

Hvilke type prosjekter kan få tilskudd

1. Norsk-russisk samarbeid og samarbeid i Barentsregionen

Det er særlig aktuelt å innvilge støtte til prosjekter som bidrar til:

  • Vern av miljøet i Barentshavet
  • Bevaring av naturmangfoldet i Barentsregionen
  • Grensenære miljøprosjekter
  • Reduksjon av forurensning
  • Samarbeid om kulturminner
  • Samarbeid på klimaområdet

2. Frivillige miljøvernorganisasjoners arbeid

Klima- og miljødepartementet prioriterer å støtte norske miljøorganisasjoners samarbeid med russiske partnere for å bidra til styrking av sivil sektor i Russland, og i Barentsregionen spesielt. Norske frivillige miljøorganisasjoner kan søke om støtte til samarbeid med russiske miljøvernorganisasjoner, med sikte på organisasjonsbygging og styrking av folkelig engasjement i Russland, med hovedvekt på Barentsregionen.

Mer om tilskuddsordningen

Regelverk for tilskuddsordningen finner du her.

Alle søknader vil bli vurdert opp mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte er publisert på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Klima- og miljødepartementets søknadskjema for miljøvernsamarbeidet skal benyttes. Søkere bes sette seg grundig inn i veiledning for utfylling av søknadsskjemaet.

Søknadsfrist: 15. februar 2020. Søknader skal kun sendes elektronisk. Send søknadene til [email protected], med kopi til [email protected]. Husk tydelig beskrivelse av at det søkes om midler under ordningen
”Miljøvernsamarbeid med Russland”.

Med forbehold om Stortingets bevilgning og Utenriksdepartementets belastningsfullmakt, kan KLD denne gangen innvilge støtte for prosjekter med en varighet på inntil to år, altså for årene 2020 og 2021. Det kan også søkes om utvidelse av allerede innvilgede prosjekter for perioden 2019-2021.

 Spørsmål rettes til: 

Ingrid Lillehagen, tlf 22 24 58 77, e-post [email protected]
Anne Berteig, tlf 22 24 60 11, e-post [email protected]

Skjemaer
Søknadskjema
Skjema for årsrapport

Annen informasjon:

Norsk-russisk miljøsamarbeid
Barentssamarbeidet

Utenriksdepartementets Prop 1 S (2019-2020)