Pressemeldinger

To millioner kroner til digital inkludering i fire distriktskommuner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fire distriktskommuner får en halv million kroner hver til å opprette et opplæringstilbud til innbyggere med lav digital kompetanse. – Det er viktig at folk som sliter med den digitale hverdagen får hjelp. Dette bidraget vil gjøre at kommunene kan opprette et godt tilbud i løpet av 2022, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Det er Lavangen kommune i Troms og Finnmark, Lyngdal kommune i Agder, Rollag kommune i Viken og Samnanger kommune i Vestland fylke som deler på to millioner kroner i engangsstøtte til et opplæringstilbud til sine innbyggere.

25 kommuner søkte om midler til engangsstøtte for 2022. Disse fire kommunene tildeles tilskudd etter å ha levert svært gode begrunnelser for behov og en god plan for opplæringstilbud for sine innbyggere.

Veiledningstilbudet skal gi innbyggere som har behov for det, mulighet til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse.

- Innbyggere som mangler eller har liten digital kompetanse, trenger hjelp til å bruke ulike digitale verktøy og tjenester. Det finnes eldre og andre med svake digitale ferdigheter i alle kommuner. Jeg er glad for at vi kan bidra til at ytterligere fire kommuner kan etablere et Digihjelpen-tilbud til sine innbyggere i 2022, sier Gram.

Midlene som tildeles skal bidra til at kommunene iverksetter lavterskeltilbud til sine innbyggere. Tilskuddsordningen støtter opp under regjeringens og KS' felles ambisjon om å gi alle innbyggere mulighet til å delta i det digitale samfunnet.

- Å mestre digitale verktøy og tjenester er avgjørende for å kunne ta del i dagens samfunn. Mange har grunnleggende digitale ferdigheter, men vi trenger en ekstrainnsats for å hjelpe dem som for eksempel synes det er vanskelig å finne prøvesvar på helsenorge, bruke digitale tjenester fra NAV eller betale bussbilletten med en app, sier Gram.

Siden 2017 har over 100 kommuner fått tilskudd på totalt 17 millioner kroner for å etablere slike lavterskeltilbud.

Siden 2014 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget over 55 millioner til ulike tiltak for å øke den digitale deltakelsen i befolkningen. Blant tiltakene er støtte til KS og samarbeidet om Digihjelpen (www.digihjelpen.no), årlige tilskudd til Seniornett Norge og tilskudd til Kompetanse Norge for utvikling av kurs- og opplæringsmateriell innen grunnleggende digitale ferdigheter (www.digidel.no).

 

Her er mer om søkerne som får innvilget tilskudd i år:

Kommune

Fylke

Tittel på tiltaket

Beløp

Lavangen kommune

Troms og Finnmark

Digital hele livet i Lavangen

500 000

Lyngdal kommune

Agder

Digitalt oppdaterte innbyggere

500 000

Rollag kommune

Viken

Digital ambassadør i Rollag

500 000

Samnanger kommune

Vestland

Digihjelpen 123

500 000