Pressemeldinger

Togtilbudet på Østlandet: Regjeringen avlyser konkurransene om trafikkpakkene 4 og 5

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle, og har som mål å gi passasjerene et bedre togtilbud slik at flere velger å reise miljøvennlig med jernbanen. Vi mener tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet. Vi har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å avlyse den pågående konkurransen om trafikkpakke 4 på Østlandet og ikke gå videre med trafikkpakke 5, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt brev til Jernbanedirektoratet og bedt om at konkurransen om trafikkpakke 4 blir avlyst. Direktoratet har også fått beskjed om å ikke gå videre med trafikkpakke 5, samt å starte arbeidet med direktetildeling av togtilbudet på Østlandet.  

– Jeg vil ikke nå legge begrensninger på Jernbanedirektoratets videre arbeid med direktetildelingen. Vi vil vurdere ulike alternativer for å oppnå et attraktivt togtilbud, slik at flere kan reise miljøvennlig. Direktetildeling av togtilbudet skal bygge opp under dette. Regjeringen er også opptatt av at togtilbudet på Østlandet skal drives effektivt, det vil være en sentral del av forhandlinger om direktekjøp, sier samferdselsministeren.

Innfrir Hurdalsplattformen
Persontogtilbudet på Østlandet er ikke konkurranseutsatt, slik det er i resten av landet. Vy drifter togtilbudet etter en direktetildelt avtale med Jernbanedirektoratet. I tillegg har Flytoget en direktetildelt konsesjonsavtale med direktoratet om et togtilbud på strekningen Asker–Oslo Lufthavn. 

Frem til nå har planen vært å lyse ut konkurranse om togtilbudet som Vy i dag drifter på Østlandet i to pakker.

– Regjeringen har i Hurdalsplattformen slått fast at videre konkurranse om persontrafikken på jernbanen skal stanses. Det er en viktig sak for dagens regjering å sikre nasjonal kontroll over togtilbudet. På Stortinget er det et klart flertall av partiene som støtter dette, sier Nygård.

Trafikkpakke 4 har omfattet persontogtilbudet på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltogene på strekningene Spikkestad–Lillestrøm og Stabekk–Ski. Jernbanedirektoratet var i gang med konkurransen, og det var lagt opp til å signere kontrakt med vinnende togoperatører i mars 2022, med trafikkstart i desember 2023.

Trafikkpakke 5 har omfattet InterCity-togene på strekningene Skien–Eidsvoll og Drammen–Lillehammer, lokaltogene på strekningene Kongsberg–Eidsvoll, Drammen–Dal og Asker–Kongsvinger, og togtilbudet mellom Porsgrunn og Notodden. Jernbanedirektoratet har ikke lyst ut denne pakken. Planlagt trafikkstart har vært desember 2025.

Avtalene med Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog ligger fast
Jernbanedirektoratets avtaler med togselskapene om togtilbudet som har blitt konkurranseutsatt, skal ligge fast. Regjeringen vil fortsette samarbeidet med Go-Ahead Nordic som drifter trafikkpakke 1 (Sør), SJ Norge som drifter trafikkpakke 2 (Nord), og Vy Tog som drifter trafikkpakke 3 (Vest).

For flere opplysninger – se: